چهارشنبه ۲۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰

آرامش کامل در اردوی اصلاحات برقراراست؟

سال 1384 نیست و 88هم نخواهد بود

0258

ساعت 24-رویاپردازی در باره محمد باقر قالیباف روز دوشنبه به کابوس رسید و کاندیدایی که شانس او بیشتر از رییسی بود باریختی اندوه بار از بازی خارج شد و دور است که اوباردیگر بخواهد برای چهارمین بار به مبارزه برگردد.

اکنون رویاپردازی پیرامون ابراهیم رییسی در دستورکار است و دراین راه برخی سیاست ورزان سخنان آلوده به خیال را برزبان می اورند و رسانه های این جناح بی ترس و بیم آنهارا باتاب می دهند. این سیاستورزان که پیشینه کاری انها درنهادهای غیرکشوری بوده و برخی هنوز پیوندشان گسسته نشده است بی ترس و واهمه از پیروزی بی چون وچرای کاندیدای خویش می گویند و می خواهند ناامیدی و هراس به شهروندان هنوز دودل هدیه کرده و راه ورود انها به پای صندوق های رای را ببندند. نشانه ها امدرهزارتوی ناشناس ایرانیان نشان می دهد این سخنان ناآزموده و آمیخته به آرزو همچنان ارزو خواهند بود. سردسته رویاپردازان و اندیشمندان انها باشورو شوق بی همتایی درراه بازسازی رخدادهای 1384 هستند که درآن رخدادناگهان مردی ازگوشه ای بیرون می اید و شمارآرایش در دورنخست شانه به شانه نفرسوم ازاوجلو زده و انتخابات به دوردوم رسانده می شود. این رویاپردازان به هوای اینکه همانند دوردوم انتخابات می توانند تهیدستان ، بی تفاوتها و ناراضی ها رابه رای کهن خود درآمیخته و برپله اول انتخابات بایستند. شهروندان ایران امروز دیگر در چاله  یک بار افتاده فرو نخواهند رفت و آن گسیختگی گروههای گوناگون اصلاح طلبان نیز رخت بربسته و جایش را به یکپارچگی بی همتایی داده است. آنهایی که باچشمهایی باز و گوشهایی تیز رفتار و گفتار گروههای گونا گون ایرانیان را می بینند و می شنوند با ارامش به روز بعداز انتخابات نگاهکرده و می دانند برنده این نبرد سخت این بار رویاپردازان نیستند. دوگروه بزرگ در این روزها با1384 تفاوت چشمگیر دارند: گروههای بادرامداندک که درکارهای ساده در اداره ها و بنگاهها ی خصوصی فعالیت دارند این روزها برخلاف سال 1384 از امدن فردی ناشناس که تنهاکارش بدگویی از رییس دولت و زدن حرفهای کلی است هراس دارند. یک نظرسنجی کارشناسانه نشان می دهد این گروه و خانواده هایشان با درس گرفتن از کارنامه ناکارآمد احمدی نژاد که بسیار ماهرانه تر از کاندیدای کنونی با انها سخن گفت و دلربایی کرد راه خود را از این دیدگاه جداکرده اند. نیروی بزرگ به کارگرفته شده از سوی کاندیدای ناکام که دست و پا می زد تا شهروندان را تکه تکه کند و کاندیدای اصلاح طلبان را در طبقه اشراف قرار دهد بی سرانجام شد. پیشه ورا و دارندگان کسب و کارهای کوچک نیز از بیم تهدیدهای کاندیدایی که می خواهد از انها مالیات بیشتری بگیرد و پول یارانه بدهد نیز رویاپردازان را دلسرد کرده و خواهندکرد. اما یک گروه بزرگ از شهروندانی که در سال 1384 راه خودرا از راه صندوق های رای جداکرده و از حق رای خود استفاده نکردند اکنون با شور و توانایی در میانه نبرد بزرگ ایستاده و با استفاده از شبکه های اجتماعی دوستان ،همکاران و اقوام و فامیل را به سوی رای دادن فرا می خوانند. این دوگروه بزرگ به همراه دههامیلیون نفر از ایرانیان این بار داستان 1384 را به محاق خواهند برد. باید به رویا پردازان هشدار داد که آبر و حیثیت نهاد دولت را برباد ندهند و گونه ای رفتارکنند که دردوره اینده بتوانند در چشم شهروندان نگاه کرده و مبارزه جویی کنند. با این همه این پرسش هست که آیا باید باآسودگی و خیال راحت این دوروز را به حال خود رهاکرد؟ دراردوی اصلاح طلبان انواع ابهامها موج می زند و آنها از نیروی افکار عمومی برای امیدوارنگهداشتن شهروندان در میانه نبرد استفاده می کنندو نگاهشان به همه رخدادهای ناپیدانیز دوخته شده است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.