پنجشنبه ۲۸ اردی‌بهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵

راه رستگاری ایران سترگ از این مسیر است

رییس دولت دوازدهم وسازگاری میهنی و جهانی

987

ساعت 24-محمد صادق جنان صفت – اعتماد -سرزمین‌ها و کشورهایی هستند در دنیای امروز که در برابر تاریخ بلند و زمان‌دار ایران چندگام بیشتر برنداشته‌اند، سرزمین‌هایی در این روزگار هستند که دربرابر داشته‌های زمین داده به ایران چیزی ندارند. سرزمین‌هایی در این کره خاکی نامدار شده‌اند که به اندازه خاک یک استان ایران گستره و پهنا ندارند.

با این همه بایدگفت روزگار ایرانیان دست‌کم در میدان کسب و کار و خورد و خوراک، آموزش و بهداشت و پدیدار کردن کار برای جوانان هیچ خوب نیست و پایین از آن چیزی است که می‌تواند باشد و باید باشد. چرا اینگونه شده‌ایم؟ راست اگر بگوییم همه در این رخداد دست داشته‌ایم و بیش از همه دولت‌های ٥٠ سال سپری شده و روشنفکران نشسته بر برج بلند دوری از درون زندگی ایرانیان. ایران کهنسال اما جوان می‌ماند تا فرزندان ما در آن زندگی سبز و زیبا و شاداب و بالنده داشته باشند و راه رستگاری ایران سترگ روشن و چشم‌اندازش زیباست.ایرانیان در هر دوره از تاریخ خود در برابر روزگار پیشین آموخته‌اند بردبار و مداراجو باشند و این رفتار نیروافزا را می‌توان در همین روزهای سخت که می‌خواهیم پرچمدار دولت دوازدهم را با آرای خود به جهانیان و به خودمان بشناسانیم به خوبی دید. هرگز در این روزها ندیده‌ایم جوانان از ره مدارا و بردباری یبرون شده و از رفتار سازمان‌یافته یک گروه خشمگین شده و از کوره به‌در روند. ایرانیان امروز به ویژه هواداران آشتی و دوستی راه رستگاری را نشان می‌دهند: بهره بردن از کوچک‌ترین روزنه‌هایی که می‌توان بدون نبرد خونین به آرزوهای میهنی دست یافت. ایرانیان سرافرازی که تا امروز پنجشنبه در ذهن و دل خویش نام و نشان سرگروه دولت دوازدهم را نوشته و فردا آن را بر برگه انتخابات می‌نویسند نیک می‌دانند او باید راه سازگاری در درون مرزهای میهن و در بیرون از مرزها با همسایه‌ها و با دیگر سرزمین‌های دور در باختر و خاور را در بالای فهرست کارهایش بنویسد.ایرانیان ارجمند سپری کردن از راه ناسازگاری در درون و جداسازی هم‌میهنان و دمیدن بر تنور نفرت‌افکنی را در پیش گرفته و برگشت به روزگاران پسین را دور انداخته و آزادی را از هر چیز برتر می‌دانند. شهروندان ایران در روزهای نزدیکی که از راه می‌رسد  نشان می‌دهند راه رستگاری ایران سترگ را در دوستی با سایر سرزمین‌ها و در سایه مهربانی درون سرزمینی جست‌وجو می‌کنند. آنهایی که در کوران انتخابات پرشمار در ایران بوده و رفتارشناسی آگاهانه هماوردهای دو گروه اصلی سیاسی ایران را یادگرفته‌اند ٢٤ ساعت پیش از رای‌گیری نیک می‌دانند باد بر پرچم کدام اندیشه و رفتار سیاسی وزیده است و این را خجسته می‌دانند.ایرانیان روزهای آفتابی، شاداب و سرزنده و چشم‌انداز خیره‌کننده‌ای برآمده از برآیند آرای خود را به چشم می‌بینند و اسب خود را زین می‌کنند تا شهروندان و این مرز و بوم و فردای آن را در این چشم‌انداز روشن به سوی پیشرفت و آبادانی بیشتر ببرند.سکانداران دولت آینده نمی‌توانند این خواست دلنشین و بر مدار درستی و راستی و سازگاری را نادیده بگیرند . راه ایران سترگ روشن وچشم‌انداز آن رو به اوج دارد و برآیند انتخابات جمعه هرچه باشد بر همین مدار خواهد چرخید.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.