یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۹

نتایج پیمایش شیوع مصرف مواد مخدر ، محرک و داروهای روان‌گردان نشان می‌دهد

۱۹ تا ۳۲ درصد کارکنان مراکز صنعتی به یک ماده مخدر اعتیاد دارند

اعتیاد

ساعت 24- اگر با نگاه خوش بینانه نگاه کنیم شیوع مصرف گروههای حشیش، اپیوئیدها ، شیشه و الکل در بین مراکز صنعتی ایران ۱۹ درصد و اگر بدبینانه نگاه کنیم ۳۲ درصد و در حالت واقع‌بینانه ۲۴ درصد است .

اعداد بالا از نتایج پیمایش شیوع مصرف مواد مخدر ، محرک و داروهای روان‌گردان در بین کارکنان مراکز صنعتی کشور استخراج شده و از سوی مرکز تحقیقات ملی سلامت  انتشار پیدا کرده است .

مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی مقطعی برای سنجش شیوع مصرف مواد در بین کارکنان مراکز دولتی و خصوصی صنعتی کشور است که به سفارش معاونت اجتماعی  فرهنگی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر در گروه مولفه های اجتماعی سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت ( سال ۱۳۹۳ ) انجام شده است . داده‌ها از طریق مصاحبه پرسشگر آموزش دیده بر مبنای پرسشنامه ساختارمند و انجام تست ادراری گردآوری شدند . جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه کارکنان مراکز صنعتی کشور بود که بااستفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و بر اساس جمعیت شاغلین کارگری و مراکز صنعتی هر استان انتخاب شدند . تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده ۱۳۱۲۸ از ۶۰۹ کارگاه از کل کشور بود .

یافته‌ها

شرکت کنندگان از نظر جنسیت ۱۲۰۷۷ نفر (۹۲ درصد) مرد و ۱۰۵۱نفر (۸درصد) زن بودند . کمترین سن ۱۴ و بیشترین ۸۲ سال با میانگین ۸ #۳۶ سال بود قریب۱۸   درصد در حال حاضر سیگار مصرف می‌کردند . اگر بر اساس سه وضعیت زیر نتایج مصرف مواد و الکل را در این مطالعه دسته بندی کنیم :

 وضعیت مصرف مواد و الکل در زنان به طور واقع بینانه ۴/۱۱ درصد و مردان ۲۵ درصد است . در حالت خوشبینانه ، بیشترین شیوع در استان سیستان و بلوچستان ۵/۴۶ و کمترین آن در استان زنجان ۶ درصد می باشد .در حالت واقع بینانه بیشترین شیوع در استان سیستان وبلوچستان ۶۰ درصد و کمترین آن در استان آذربایجان غربی ۱۱ درصد می باشد و در حالت بدبینانه بیشترین شیوع در استان سیستان و بلوچستان ۷۰ درصد و کمترین آن در استان آذربایجان غربی ۱۵ درصد می باشد . در تمام حالات خوشبینانه  واقع بینانه و بد بینانه بیشترین شیوع در نوع کار نقلیه به ترتیب ۸/۲۶ درصد  ، ۳۴ درصد و ۴۰ درصد و کمترین شیوع در نوع کار اداری به ترتیب ۵/۱۲ درصد ، ۱۶ درصد و ۴/۲۴ درصد می باشد . نتایج تست اداری اعتیاد نشان داد در ۷۸ درصد هر سه تست اداری مربوط به مرفین ، حشیش و شیشه منفی بود.

به نظر نمی‌رسد که روند مصرف در محیط های صنعتی چیزی جدای از روند مصرف در جامعه باشد ، علل گرایش به مصرف مواد مخدر علاوه بر علل روان شناختی و رفتاری ریشه در عوامل اجتماعی دارد . مشاهده شده است که کشورهای دارای توزیع عادلانه درآمد وضعیت بهتری در زمینه شاخص‌های سلامت اجتماعی دارند و به همین دلیل امروزه معتبرترین رویکرد سلامت همگانی برای کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی به همراه توزیع عادلانه درآمد پیشنهاد شده است . با این نگاه اگربدانیم از سه میلیون نیروی کاری مولد جامعه گرفتار این مسئله هستند آن موقع می‌توانیم عمق مشکل را درک کنیم به عبارت دیگر رشد اقتصادی توام با توزیع عادلانه درامد بر کاهش اعتیاد اثر دارد و افراد معتاد نیز نمی‌توانند در رشد اقتصادی جامعه سهیم باشند ، البته این به معنای آن نیست که پیامدهای اعتیاد فقط کاهش رشد اقتصادی است و می‌دانیم که بیش از این عوارض اجتماعی ، معنوی و روانی را در پی دارد ،  بلکه به این معنا است که وقتی هدف رشد اقتصادی توام با توزیع عادلانه باشد برای دستیابی به این هدف سیاست های بزرگی باید در کشور استقرار یابد از تضمین حقوق شهروندی ، جمع اوری و باز توزیع عادلانه مالیات ، فراهم آوردن بستر برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال تا افزایش بودجه بخش آموزش  عمومی و عالی کشور و سیاست ملی تفریحات در جامعه فقط بخشی از این موارد است .

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.