پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۳

پای ساختمان سازان به مریخ باز شد!

مریخ

ساعت 24- سازمان های خصوصی در دنیا با شعار انتقال مردم به سیاره مریخ و سهیم شدن در منافع ناشی از حفاری معادن مریخ طرفدار پیدا کرده و در حال جمع آوری منابع مالی هستند.

موسسه ای به نام Martian Federation Society ، انجمن فدراسیون مریخ، با هدف جمع آوری پول برای فرستادن یک کاوشگر اکتشافی به قمرهای سیاره مریخ آغاز به کار کرده و در نظر دارد پروژه احداث معادن، خانه و انتقال انسان ها به قمرهای مریخ و در نهایت خود سیاره را در سال های آینده اجرایی کند.

این موسسه به دنبال جمع آوری منابع مالی برای پروژه های خود است و حتی افراد با میزان اندک هزینه اهدایی نیز می توانند در طرح این موسسه شرکت کنند و مقامات موسسه به آنها اطمینان داده اند که به میزان پرداختی که انجام داده اند از عواید این طرح برخوردار می شوند.

موسسه Martian Federation Society برای اجرای طرح های خود با سازمان Phobos Deimos Inc همکاری می کند.

مقامات این موسسه اعلام کرده اند در گام اول کاوشگرهای آنها به 2قمر سیاره مریخ Phobos و Deimos فرستاده می شوند تا به بررسی وضعیت اتمسفر و معادن آنها بپردازند، مسئولان این شرکت معتقدند در زیر لایه این 2قمر یخ وجود دارد، به همین دلیل امکان مسکونی کردن و زندگی انسان ها وجود دارد.

براساس تخمین مقامات این سازمان هزینه ارسال 2کاوشگر 100 میلیون دلار است و در صورت مشارکت میلیونی انسان ها از کشورهای مختلف در عرض پنج سال این هزینه تامین می شود و می توانند با ساخت کاوشگر رویای دیرینه بشر برای مسکونی کردن سیارات دیگر را اجرایی کنند.

این موسسه کار خود را از سال ها پیش و از طریق یک وب سایت آغاز کرده است و در اهداف خود در نظر دارد تا 20 سال آینده پروژه مسکونی کردن مریخ را اجرایی کرده  و مسافران انسانی را به فضا ارسال کند.

باشگاه خبرنگاران