یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۲

بهمن دانایی

دو وزیر هماهنگ وانتظارات شیرین صنعت قند

02

ساعت 24-یادها و خاطره های نیک وخوب کسانی که در برهه های خاص در مناصب مهم تصمیم های کارساز گرفته اند در ذهن و دل علاقه مندان می ماند وپاک نمی شود . در تاریخ صنعت قند و شکر کسانی هستند که در بالاترین مقام اجرایی مرتبط با بازرگانی وصنعت شکر حاضرشده ودر مقاطعی حساس توانسته اند این صنعت قدیمی را به سوی پیشرفت هدایت کنند.

در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در سالهای پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، نام محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی سالهای 1376 تا 1384 و در دو دوره فعالیت دولتهای اصلاحات درصدر مسولانی است که با دید باز و آینده نگری به این صنعت ، راه رشد تولید داخلی را هموار کرد. در شرایط سخت سالهایی که وارد کنندگان انگشت شمار شکر به دولتهای وقت فشارمی آوردند تا تعرفه واردات این کالا کاهش یابد اما وزارت بازرگانی وقت در برابر این اراده گروه خاص ایستاد و با مساعد و مناسب کردن تعرفه واردات راه را برای رونق تولید داخل هموار کرد و روزگار تولید به سمت بهبود پیش رفت . این گام مهم بود که محمد شریعتمداری وزیر وقت بازرگانی برداشت وتولید رکورد شکنانه درسال زراعی        1384-85محصول همین سیاست بود. وزیر وقت بازرگانی با شکستن انحصار دولت بر بازرگانی داخلی قند وشکر وحذف نهادی که دهه های طولانی در این صنعت فعالیت می کرد بخش خصوصی وغیر دولتی را در صف اول توجه قرار داد.انحلال  سازمان قندوشکر گام مهم در جهت آزاد سازی صنعت مرتبط با این سازمان بود. در حالی که 8 سال فعالیت دولتهای نهم ودهم با محاصره تولید داخلی شکرهمراه بود والبته نگاه خاص وزیر صنعت ، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز مسیر حمایت از تولید داخی شکر را نشان نمی داد ، آمدن محمد شریعتمداری موجی از خرسندی ایجاد کرده است . وزیر با سابقه بازرگانی دولت های اصلاحات اکنون از سوی رییس جمهور برای تصدی وزارت مهم واثر گذار صنعت ، معدن وتجارت معرفی شده است وامیدی تازه در دل خانواده بزرگ صنعت قند ایجاد کرده است . حضور این تکنوکرات ورزیده معتقد به صیانت از تولید داخل وهمراهی وهمدلی او با وزیر جهاد کشاورزی می تواند آخرین گامهای رسیدن به قطع وابستگی ایران به شکر خارجی را تکمیل کند . ناهماهنگی های پدیدارشده میان دو وزیر اصلی مرتبط با صنعت قندو شکر درهمه دهه های سپری شده موجب نوسان شدید در تولید و تجارت می شد و اکنون این احتمال که راه همکاری وهمسازی بیشتر باز می شود وامید زیادی ایجاد می کند که ایران پس از دهها سال وابستگی آسیب ساز به واردات شکر در این بخش خود کفا شود. صنعت قند و شکر علاوه بر اینکه تولید یکی از حساس ترین کالاهای مورد نیاز همه اقشار ایرانی را فراهم می کند نمادی از وابستگی واستقلال نیز شده است که رسیدن به مرز خود اتکایی در آن اهمیت سیاسی نیز دارد . تردیدی نیست که تجربه مناسب و کارآمدی امتحان پس داده آقای شریعتمداری در حمایت موکد از صنعت قند و شکر وهمراهی او با وزیر جهاد کشاورزی که برنامه خود اتکایی را تدوین کرده است ؛ یک نقطه درخشان در تاریخ صنعت قند وشکر خواهد بود.
بهمن دانایی پیامد حضور شریعتمداری در وزارت صمت در صنعت قند را تحلیل کرد
امیدواری مدیران صنعت قندو شکر به ادامه سیاستهای خودکفایی  
بهمن دانایی  در تحلیلی که برای شرایط کاردولت دوازدهم و انتخاب وزیر جدید برای وزارتخانه مهم صنعت،معدن و تجارت نوشت بر امیدواری فعالان صنعت قند وشکر در مسیر رسیدن به خودکفایی تاکید کرد. متن تحلیل دبیر انجمن کارخانه های قندایران را در این باره  می خوانید:
یادها و خاطره های نیک وخوب کسانی که در برهه های خاص در مناصب  مهم تصمیم های کارساز گرفته اند در ذهن و دل علاقه مندان می ماند وپاک نمی شود . در تاریخ صنعت قند و شکر کسانی هستند که در بالاترین مقام اجرایی مرتبط با بازرگانی وصنعت شکر حاضرشده ودر مقاطعی حساس توانسته اند این صنعت قدیمی را به سوی پیشرفت هدایت کنند. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در سالهای پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، نام محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی سالهای 1376 تا 1384 و در دو دوره فعالیت دولتهای اصلاحات درصدر مسولانی است که با دید باز و آینده نگری به این صنعت ، راه رشد تولید داخلی را هموار کرد. در شرایط سخت سالهایی که وارد کنندگان انگشت شمار شکر به دولتهای وقت فشارمی آوردند تا تعرفه واردات این کالا کاهش یابد اما وزارت بازرگانی وقت در برابر این اراده گروه خاص ایستاد و با مساعد و مناسب کردن تعرفه واردات راه را برای رونق تولید داخل هموار کرد و روزگار تولید به سمت بهبود پیش رفت . این گام مهم بود که محمد شریعتمداری وزیر وقت بازرگانی برداشت وتولید رکورد شکنانه درسال زراعی        1384-85محصول همین سیاست بود. وزیر وقت بازرگانی با شکستن انحصار دولت بر بازرگانی داخلی قند وشکر وحذف نهادی که دهه های طولانی در این صنعت فعالیت می کرد بخش خصوصی وغیر دولتی را در صف اول توجه قرار داد.انحلال  سازمان قندوشکر گام مهم در جهت آزاد سازی صنعت مرتبط با این سازمان بود. در حالی که 8 سال فعالیت دولتهای نهم ودهم با محاصره تولید داخلی شکرهمراه بود والبته نگاه خاص وزیر صنعت ، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز مسیر حمایت از تولید داخلی شکر را نشان نمی داد ، آمدن محمد شریعتمداری موجی از خرسندی ایجاد کرده است . وزیر با سابقه بازرگانی دولت های اصلاحات اکنون از سوی رییس جمهور برای تصدی وزارت مهم واثر گذار صنعت ، معدن وتجارت معرفی شده است وامیدی تازه در دل خانواده بزرگ صنعت قند ایجاد کرده است . حضور این تکنوکرات ورزیده معتقد به صیانت از تولید داخل وهمراهی وهمدلی او با وزیر جهاد کشاورزی می تواند آخرین گامهای رسیدن به قطع وابستگی ایران به شکر خارجی را تکمیل کند . ناهماهنگی های پدیدارشده میان دو وزیر اصلی مرتبط با صنعت قندو شکر درهمه دهه های سپری شده موجب نوسان شدید در تولید و تجارت می شد و اکنون این احتمال که راه همکاری وهمسازی بیشتر باز می شود وامید زیادی ایجاد می کند که ایران پس از دهها سال وابستگی آسیب ساز به واردات شکر در این بخش خود کفا شود. صنعت قند و شکر علاوه بر اینکه تولید یکی از حساس ترین کالاهای مورد نیاز همه اقشار ایرانی را فراهم می کند نمادی از وابستگی واستقلال نیز شده است که رسیدن به مرز خود اتکایی در آن اهمیت سیاسی نیز دارد . تردیدی نیست که تجربه مناسب و کارآمدی امتحان پس داده آقای شریعتمداری در حمایت موکد از صنعت قند و شکر وهمراهی او با وزیر جهاد کشاورزی که برنامه خود اتکایی را تدوین کرده است ؛ یک نقطه درخشان در تاریخ صنعت قند وشکر خواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.