پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۸

تیراندازی داعش به خودروی گروه خبری سازمان صداوسیما

ساعت 24- خودروی ­گروه خبری سازمان صداوسیما شامل شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما در شهر المیادین سوریه ساعتی پیش هدف تک تیراندازان گروه تروریستی داعش قرار گرفت.

خودروی ­گروه خبری سازمان صداوسیما شامل شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما در شهر المیادین سوریه ساعتی پیش هدف تک تیراندازان گروه تروریستی داعش قرار گرفت.

در این تیراندازی خوشبختانه به اعضای گروه خبری سازمان صداوسیما آسیبی نرسید و فقط خودروی آنان، مورد اصابت گلوله قرار گرفت
گروه خبری سازمان صداوسیما برای تهیه گزارش به شهر المیادین رفته بود.
میزان