• جنایت فجیع امروز صبح در خوزستان

    جنایت فجیع امروز صبح در خوزستان

    ساعت 24-صبح امروز 27 دی ماه طی تماس تلفنی با پلیس 110مبنی برقتل چهار نفر از اعضای یک خانواده بلافاصله ماموران انتظامی وکارآگاهان پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر شدند.