• تیراندازی در بازار تهران

    تیراندازی در بازار تهران

    ساعت24-یک مرد حدوداً شصت ساله هنگام سوار شدن بر روی موتورسیکلت توسط فردی ناشناش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.