• کمبود خواب سبب آلزایمر می شود

    کمبود خواب سبب آلزایمر می شود

    ساعت 24- یافته های زیادی در باره الزایمر بدست آمده است، که پرسش ها در باره آلزایمر را پاسخگوست و اینکه خواب عاملی برای تشخیص، درمان آلزایمر و پیش گیری از آلزایمراست .