• با سین‌های سفره هفت سین طبابت کنید

    با سین‌های سفره هفت سین طبابت کنید

    ساعت 24-سین‌ های سفره هفت‌ سین نماد سلامت و تندرستی هستند و باید ریشه گیاهی و خواص غذایی یا درمانی داشته و پیام تغذیه‌ای سالم زیستن را به ارمغان آورند.