• 6 اثر مخرب زمین‌لرزه و شرحی از بزرگ‌ترین زلزله‌های جهان

    6 اثر مخرب زمین‌لرزه و شرحی از بزرگ‌ترین زلزله‌های جهان

    ساعت 24-مدیرکل راهبری امور فرهنگی جهاد دانشگاهی به تشریح آثار سطحی زمین‌لرزه پرداخت و گفت: نخستین اثر زمین‌لرزه، لرزش زمین است که شدت آن در مقیاس مرکالی بین 1 تا 12 بوده، عدد 12 در این مقیاس رقم خوردن یک فاجعه برای ساکنان منطقه را نشان می‌دهد.