• کاهش ارتباط کلامی ایرانیان به ۲۰ دقیقه در روز

    کاهش ارتباط کلامی ایرانیان به ۲۰ دقیقه در روز

    ساعت 24-دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: میزان ارتباط و صحبت کردن در خانواده ها از 2 ساعت به 20 دقیقه در روز رسیده است و فضای مجازی هم آتش بیار خانواده ها شده است.