سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸

یک کارشناس موسسه معتبرفیتچ درگفت وگو با خبرگزاری آذربایجان

انتقال پول از بانکهای خارجی به ایران هموار می شود

خبر7

ساعت24-یکی از اصلی ترین موانع بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد ایران در دو سال اخیریعنی دو سالی که از اجرای توافق هسته ای گذشته است، عدم اتصال شبکه بانکی ایران به نظام بانکی بین‌المللی است .

برخی تحریم های و فشارهای امریکا را مانع اصلی برقراری این رابطه می دانند و برخی دیگر از ضعف های موجود در نظام بانکی ایران به عنوان عاملی برای عدم اتصال با شبکه های بانکی جهانی نام می برند. به هر حال با وجود اینکه ریشه یابی در این زمینه اهمیت زیادی دارد ولی مساله بسیار مهم تر را می توان  اثر منفی این عدم ارتباط بانکی روی اقتصاد، بازار کار، فرصت‌های شغلی، اجرای پروژه های اقتصادی و استاندارد زندگی مردم دانست. اما اخیرا اخباری مبنی بر همکاری شماری از بانکهای کوچک و متوسط با بانکهای ایرانی به گوش می‌رسد. برخی این آمار را تا ۳۰۰ بانک ارتقا داده‌اند به این معنا که ۳۰۰ بانک خارجی از جمله چندین بانک عمانی ، روسی ، آلمانی، ایتالیایی و اتریشی با ایران همکاری خود را آغاز کرده‌اند و برخی برای اجرای پروژه های ایران خط اعتباری ایجاد کرده‌اند. خبری خوش که می تواند نوید دهنده روزهای بهتری برای اقتصاد ایران باشد.انتشار این خبر دررسانه‌های جهان بازتاب بسیار زیادی داشته است. خبر گزاری رسمی کشور آذربایجان در این مورد نوشت: با وجود اینکه هر روز تهدید تازه ای علیه ایران مطرح می شود و مقامات امریکایی از احتمال افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران صحبت می کنند ولی خبرها حاکی از این است که  رابطه بانکی ایران و اروپا   آغاز شده است. آغاز به کار شعبات بانکهای ایرانی در خارج از کشور در کنار آغاز همکاری بانکی ایران با ۳۰۰ بانک  در دنیا را می توان نشانه ای از این تحول دانست. تحولی که می تواند اقتصاد ایران را دوباره به سمت روزهای رونق هدایت کند و فشار زیادی که از جانب کمبود فرصت‌های شغلی و سطح پایین دستمزدها روی مردم است را از بین ببرد.اما این تحول مثبت چه زمانی می تواند نشانه های خود را روی اقتصاد ایران نشان دهد؟ به تعبیر دقیق تر مردم ایران چه زمانی می توانند تاثیر این ارتباط بانکی را روی زندگی شخصی خود مشاهده کنند ؟
خبر گزاری کشور آذربایجان به نقل از یکی از کاشناسان اقتصادی  این کشور نوشت  اگر ایران بتواند معضلات بانکی خود را بر طرف کند و با بانکهای  کشورهای دیگر رابطه خوبی برقرار کند، حتی فشارهای یک جانبه اقتصادی امریکا هم نمی‌تواند تاثیر چندانی روی اقتصاد این کشور داشته باشد. زیرا این بار امریکا در اعمال فشار احتمالی علیه ایران تنهاست و اروپا بارها اعلام کرده است که تمایلی برای همراه شدن با امریکا در این مسیر ندارد. کشورهای روسیه و چین  در این مسیر با امریکا همراهی نمی‌کنند به خصوص که دولت ترامپ از زمان آغاز به کارش در کاخ سفید اختلافات زیادی با این دو کشور داشته است و رابطه سیاسی امریکا با آنها چندان مطلوب نیست.
  یکی از تحلیل گران مرکز مطالعاتی فیتچ به این خبر گزاری گفت:تجارت با امریکا برای کشورهای اروپایی اهمیت زیادی دارد. امریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است و قدرت سیاسی بالایی دارد. شاید به دلیل همین قدرت بالا باشد که بانکهای بزرگ اروپایی اقدام به همکاری با بانکهای ایرانی نکرده‌اند و تنها بانکهای کوچک همکاری خود را با ایران آغاز کرده‌اند .ولی این همکاری هم نقطه قوت مهمی برای اقتصاد ایران است زیرا باعث می شود تا انتقال پول از شبکه بانکی کشوربه بانکهای خارجی و بر عکس  میسر شود، خط اعتباری برای پروژه های ایران باز شود و اقتصاد فرصت رشد بالاتری داشته باشد.
کارشناس موسسه فیتچ بر این باور است که با تداوم رابطه بانکی ایران و کشورهای دیگر،منابع مالی بیشتری وارد اقتصاد ایران می شود، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می شود، پروژه های بیشتری اجرا می شود  و شرایط اقتصادی مردم بهبو د پیدا می کند و تحقق این مساله حداقل یک سال بعد از توسعه ارتباط بانکی  و ورود  سرمایه های خارجی به ایران خواهد بود.


یکی از اصلی ترین موانع بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد ایران در دو سال اخیریعنی دو سالی که از اجرای توافق هسته ای گذشته است، عدم اتصال شبکه بانکی ایران به نظام بانکی بین‌المللی است . برخی تحریم های و فشارهای امریکا را مانع اصلی برقراری این رابطه می دانند و برخی دیگر از ضعف های موجود در نظام بانکی ایران به عنوان عاملی برای عدم اتصال با شبکه های بانکی جهانی نام می برند. به هر حال با وجود اینکه ریشه یابی در این زمینه اهمیت زیادی دارد ولی مساله بسیار مهم تر را می توان  اثر منفی این عدم ارتباط بانکی روی اقتصاد، بازار کار، فرصت‌های شغلی، اجرای پروژه های اقتصادی و استاندارد زندگی مردم دانست. اما اخیرا اخباری مبنی بر همکاری شماری از بانکهای کوچک و متوسط با بانکهای ایرانی به گوش می‌رسد. برخی این آمار را تا ۳۰۰ بانک ارتقا داده‌اند به این معنا که ۳۰۰ بانک خارجی از جمله چندین بانک عمانی ، روسی ، آلمانی، ایتالیایی و اتریشی با ایران همکاری خود را آغاز کرده‌اند و برخی برای اجرای پروژه های ایران خط اعتباری ایجاد کرده‌اند. خبری خوش که می تواند نوید دهنده روزهای بهتری برای اقتصاد ایران باشد.انتشار این خبر دررسانه‌های جهان بازتاب بسیار زیادی داشته است. خبر گزاری رسمی کشور آذربایجان در این مورد نوشت: با وجود اینکه هر روز تهدید تازه ای علیه ایران مطرح می شود و مقامات امریکایی از احتمال افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران صحبت می کنند ولی خبرها حاکی از این است که  رابطه بانکی ایران و اروپا   آغاز شده است. آغاز به کار شعبات بانکهای ایرانی در خارج از کشور در کنار آغاز همکاری بانکی ایران با ۳۰۰ بانک  در دنیا را می توان نشانه ای از این تحول دانست. تحولی که می تواند اقتصاد ایران را دوباره به سمت روزهای رونق هدایت کند و فشار زیادی که از جانب کمبود فرصت‌های شغلی و سطح پایین دستمزدها روی مردم است را از بین ببرد.اما این تحول مثبت چه زمانی می تواند نشانه های خود را روی اقتصاد ایران نشان دهد؟ به تعبیر دقیق تر مردم ایران چه زمانی می توانند تاثیر این ارتباط بانکی را روی زندگی شخصی خود مشاهده کنند ؟
خبر گزاری کشور آذربایجان به نقل از یکی از کاشناسان اقتصادی  این کشور نوشت  اگر ایران بتواند معضلات بانکی خود را بر طرف کند و با بانکهای  کشورهای دیگر رابطه خوبی برقرار کند، حتی فشارهای یک جانبه اقتصادی امریکا هم نمی‌تواند تاثیر چندانی روی اقتصاد این کشور داشته باشد. زیرا این بار امریکا در اعمال فشار احتمالی علیه ایران تنهاست و اروپا بارها اعلام کرده است که تمایلی برای همراه شدن با امریکا در این مسیر ندارد. کشورهای روسیه و چین  در این مسیر با امریکا همراهی نمی‌کنند به خصوص که دولت ترامپ از زمان آغاز به کارش در کاخ سفید اختلافات زیادی با این دو کشور داشته است و رابطه سیاسی امریکا با آنها چندان مطلوب نیست.
  یکی از تحلیل گران مرکز مطالعاتی فیتچ به این خبر گزاری گفت:تجارت با امریکا برای کشورهای اروپایی اهمیت زیادی دارد. امریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است و قدرت سیاسی بالایی دارد. شاید به دلیل همین قدرت بالا باشد که بانکهای بزرگ اروپایی اقدام به همکاری با بانکهای ایرانی نکرده‌اند و تنها بانکهای کوچک همکاری خود را با ایران آغاز کرده‌اند .ولی این همکاری هم نقطه قوت مهمی برای اقتصاد ایران است زیرا باعث می شود تا انتقال پول از شبکه بانکی کشوربه بانکهای خارجی و بر عکس  میسر شود، خط اعتباری برای پروژه های ایران باز شود و اقتصاد فرصت رشد بالاتری داشته باشد.
کارشناس موسسه فیتچ بر این باور است که با تداوم رابطه بانکی ایران و کشورهای دیگر،منابع مالی بیشتری وارد اقتصاد ایران می شود، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می شود، پروژه های بیشتری اجرا می شود  و شرایط اقتصادی مردم بهبو د پیدا می کند و تحقق این مساله حداقل یک سال بعد از توسعه ارتباط بانکی  و ورود  سرمایه های خارجی به ایران خواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.