چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۵

با دستور روحانی تشکیل شد:

کمیته ویژه رئیس‌جمهور برای پیگیری حوادث ناخوشایند در بازداشتگاه‌ها

حسن روحانی

ساعت 24- به دستور رئیس‌جمهور، کمیته چهارنفره‌ای از اعضای دولت، مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.

بر اساس این دستور، وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور مأموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق کنند و نتایج بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس‌جمهور گزارش دهند.

ایسنا