• جنایت در نیمه شب/ جنازه زن جوان را به آتش کشیدند

    جنایت در نیمه شب/ جنازه زن جوان را به آتش کشیدند

    ساعت 24-ساعت حدود ۳ بامداد روز گذشته، کارگری که مشغول انجام امور محوله از سوی کارفرمایش بود ناگهان با دیدن آتشی که در زمین‌های کشاورزی انتهای خیابان طبرسی ۵۶ شعله ور بود،دست از کار کشید و به طرف شعله‌های آتش حرکت کرد.

s