• گرگ شهر پای چوبه دار زندان مشهد زانو زد

    گرگ شهر پای چوبه دار زندان مشهد زانو زد

    ساعت 24-گرگ شهر با تایید رای قصاص نفس در دیوان عالی کشور در مشهد پای چوبه دار رفت. دیوان عالی کشور رای قصاص نفس مرد سابقه دار معروف به «گرگ شهر» را تایید کرد و بدین ترتیب وی پای چوبه دار قرار گرفت. اواخر فروردین سال 95، جوانی که به اتهام ساخت و فروش طلاهای تقلبی در مشهد تحت تعقیب بود پس از درگیری مسلحانه با کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی با اصابت چهار گلوله مجروح شد.

s