• پسر خشمگین قتل پدرش را انکار کرد

    پسر خشمگین قتل پدرش را انکار کرد

    ساعت 24- پسر جوانی که متهم است در درگیری با پدرش او را از بالکن به پایین پرت کرده است، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. به گزارش خبرنگار ما، متهم یک سال قبل با گفته‌های مادرش ازسوی پلیس بازداشت شد و دادسرا او را مجرم تشخیص داد. با ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران قضات پرونده را مورد بررسی قرار دادند.