• اقتصاد سیاسی ایران فلج ذهنی شده است

    اقتصاد سیاسی ایران فلج ذهنی شده است

    ساعت 24 - روزهایی شگفت‌انگیز در ایران دهه منتهی به ۱۳۶۸ به ویژه در کسب‌وکارها و زندگی اقتصادی ایرانیان تجربه شد که بازگویی همه آنها و پیامدهای بازدارنده تصمیم‌های اتخاذشده در آن دهه نیازمند فرصت کافی و نیز در امان بودن است. ایرانیانی که آن روزها را در یاد دارند می‌دانند دولت‌های وقت به دلیل اینکه باید انقلاب و آموزه‌های اصلی آن در زندگی شهروندان جاری و ساری شود و نیز با استناد به اینکه حالا در حال جنگ با دنیا هستیم، افکار و عقاید شگفت‌انگیز خود را بر شهروندان تحمیل کردند. چه بپوشید، چه بخورید، چه بگویید، چه فیلمی ببینید، با چه کسی دوست باشید، کجا به مسافرت بروید، چقدر مزد بگیرید، چه چیزی بخرید…

پیشنهاد