• جشن و پایکوبی برای دلارهای نیامده

    جشن و پایکوبی برای دلارهای نیامده

    ساعت 24 - اقتصاد ایران در دهه ۱۳۸۰ به طور میانگین هر سال تا ۷۰ میلیارد درآمد ارزی از صادرات نفت‌خام را تجربه کرده، اما در دو سال نخست دهه ۱۳۹۰ رشد اقتصادی ایران روی هم ۸ درصد منفی شد و نیز قیمت هر دلار آمریکا از حدود ۱۱۰۰ تومان به میانگین ۳ هزار تومان در سال ۹۲ رسید.به این ترتیب می‌توان اثبات کرد مشکل اقتصاد ایران در سال‌های تازه‌سپری‌شده تنها کاهش درآمد ارزی سرچشمه گرفته از کاهش صادرات نفت نیست. اما کاهش درآمد ارزی تنگناهای کسب‌وکار ایرانیان را پرشمار کرده و نیز بر کورشدگی گره‌ها افزوده است.

پیشنهاد