• نشست فرانسه آخرین فرصت برای نجات برجام ؟

    ایران محور نشست سران گروه۷

    نشست فرانسه آخرین فرصت برای نجات برجام ؟

    ساعت24 -رادیو فرانسه نوشته است : محمد جواد ظریف وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در آستانۀ برگزاری نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان که در جنوب فرانسه برگزار می‌شود، روز جمعۀ آینده، ٢٣ اول شهریور، در پاریس با رئیس جمهوری فرانسه و نیز وزیر امور خارجۀ این کشور دیدار و گفتگو می‌کند. وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران پس از گفت وگو با مقامهایکشور سوئد بسر می‌برد،عازم نروژ شده و سپس به پاریس خواهد رفت.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s