• گمانه زنی ها در باره نرمش  همزمان  و امریکا

    گمانه زنی ها در باره نرمش همزمان و امریکا

    ساعت 24- این روزها برخی از رسانه ها و نیز تحلیلگران کمی از شوک و احتیاط نخستین ساعتهای نرمش همزمان ایران و آمریکا برای جلوگیری از تنش بیشتر که آتش ان را اروپا تهیه می کرد ، پی جوی عقب نشینی های ایران ، آمریکا و سه غول اروپایی هستند.

پیشنهاد

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی