• ایرانیان زیر آوار سمی‌ترین نوع خشونت

    ایرانیان زیر آوار سمی‌ترین نوع خشونت

    ساعت 24 -  خشونت یک روش برای آرام‌سازی معترضان از سوی نهادهایی است که قدرت اعمال خشونت را دارند. خشونت شکل‌های گوناگون و از نظر کیفیت و کمیت نیز درجه‌های بالا و پایین دارد. خشونت در هر جامعه‌ای از سوی نهادهایی اعمال می‌شود که بیشترین قدرت را دارند. برخی از خشونت‌ها سمی‌ترین و کشنده‌ترین و نیز تحقیرآمیزترین شکل خشونت به حساب می‌آیند.

پیشنهاد