احمدی نژاد / اظهارات وتصاویر احمدی نژاد

اخبار احمدی نژاد / تازه ترین اخبار احمدی نژاد به همراه عکسها و مصاحبه ها و سخنرانی های احمدی نژاد و خبرهای حاشیه ای از اتفاقات سخنرانی احمدی نژاد را با پربیننده ترین خبر های احمدی نژاد را در ساعت 24 دنبال کنید