ادرار

  • امراضی که با نگه داشتن ادرار به سراغتان می‌آید

    ساعت 24- علی ارغوانی متخصص داخلی درباره مضرات نگه داشتن ادرار، اظهار کرد: برخی افراد در برابر ادرار کردن مقاومت از خون نشان می‌دهند که این کار باعث تضعیف عضلات کف لگن می‌شود؛ این عضلات وظیفه پوشاندن و محکم نگه داشتن مثانه تا زمانی که آمادگی ادرار را داشته باشید، بر عهده دارند.