• مذاکرات ایران و عربستان چه شد؟

    مذاکرات ایران و عربستان چه شد؟

    ساعت24-نزدیک به سه هفته از مذاکرات حج ایران و عربستان گذشته اما هنوز از جزئیات آن خبری نشده است، درحالیکه هیأت مذاکره کننده و کارشناسان اعزامی مدت‌ها است که به کشور بازگشته‌اند.