• دوقطبی سازش- جنگ در انتخابات سیزدهم

    دوقطبی سازش- جنگ در انتخابات سیزدهم

    ساعت 24 - روزنامه جوان که از سوی نهادهای خاص منتشر می شود درتازه ترین تحلیل خود از جریان مبارزه های انتخابات سیزدهم نوشته است اصلاح طلبان می خواهند دوقطبی سازش- جنگ را کلید زده و خود را هوادار سازش باجهان و اصولگرایان را هوادار جنگ معرفی کنند.

خط داغ

تازه ترین خبرها