• بدترین روزها درانتظار مالیات دهندگان

    دولت درنقش رابین هود ظاهر می شود

    بدترین روزها درانتظار مالیات دهندگان

    ساعت 24 -دولت دوازدهم انگار به این نتیجه رسیده است که باید از درامدهای نفت وگاز و احتمالا صادرات پتروشیمی چشم پوشی کند و دخل خود را به جیب شهروندان وصل کند و از این منبع هرروز نحیف تر شده کشوررااداره کند. استدلال دولت این است که سهم درامد مالیاتی درایران از کل درامد ملی نسبت به شمار دیگر از کشورها درحداقل قرار دارد وباید این رقم افزایش یابد. اما دولت هرگز نمی گوید این درامد تازه پیش بینی شده که قرار است مطابق با لایحه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی تحول شگرفی را در نظام مالیات‌ستانی ایجاد کرده و خزانه دولت را پرکند چگونه و درکجا هزینه خواهد شد و پیامدهای ان برای ایرانیان چه خواهد بود. دولت ایران به نظر می رسد حالا رابین هود شده و می خواهد از ثروتمندان بگیرد و به تهیدستان بدهد اما یادش رفته است که ذات رفتار رابین هود ی بریک اندیشه غیر حکومتی استوار بود و گروه کوچک او همانند نهاددولت برای جامعه هزینه نداشت.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s