• تغییرات اساسی درسبد کالاهای مصرفی مردم

    اگر تحریم نفتی ایران کامل شود

    تغییرات اساسی درسبد کالاهای مصرفی مردم

    ساعت 24 -تحریم خرید نفت ایران از ۱۲ اردیبهشت ماه کامل می شود. مطابق اعلام دولت آمریکا معافیت ۶ ماهه ۸ کشوری که اجازه خرید محدود نفت ایران را داشتند از دوم ماه مه با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران لغو می‌شود.با کامل شدن تحریم نفتی ایران، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی این کشور به پایین‌تر از یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');