• بربادرفتن همه برتری‌های ایران

    متأسفانه تا اطلاع ثانوی صادرات فرش دست‌باف تعطیل می‌شود

    بربادرفتن همه برتری‌های ایران

    ساعت24-همه ایرانیانی که دل درگرو آبادانی و پیشرفت این سرزمین کهن‌سال و شهروندان آن دارند نیک می‌دانند نباید در باد روزگاران سپری‌شده خوابید و پی‌درپی بر خود بالید که ما چنین بودیم و چنان. ایران همانند همه سرزمین‌ها و ایرانیان همانند همه شهروندان سرزمین‌های دیگر اگر دیر بجنبد در دنیای پر از دگرگونی‌های پرشتاب و ناشناس و شگفت‌انگیز جای خود را به سرزمین‌های نیرومند برخاسته از خاکستر پس‌ماندگی پیشین خواهند داد و نام و یادشان تنها با شاید اندکی اندوه برده شود.