• زمینه‌های اقتصادی نارضایتی و اغتشاشات

    زمینه‌های اقتصادی نارضایتی و اغتشاشات

    ساعت24 - در سال‌های اخیر و با گذشت زمان بیشتر بر میزان و حجم نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور، افزوده شده است و به وضوح مشاهده می‌شود که فاصله بین دولت و مردم افزایش یافته است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان و نارضایتی آنان از شرایط موجود حدود ۷۰ درصد بوده که نسبت به سال‌های گذشته روندی افزایشی داشته است.برخی از دلایل اصلی پدیدار شدن بسترهای نارضایتی به شرح زیر است:

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی