• کاندیداهایی با  دهانها ی باز  وچشم‌هایی بسته

    کاندیداهایی با دهانها ی باز وچشم‌هایی بسته

    ساعت 24 - پنج کاندیدای‌ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم همچنان با آرزوها و آرمان‌های خود در باره آینده‌ای که می‌خواهند برای ایرانیان بسازند غرق شده و هیچ هشدار و هیچ یادآوری کارشناسانه‌ای که برای توقف قطار وعده‌ها داده می‌شود را نمی‌پذیرند.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی