• خطر بازگشت سیاست خارجی کشور به دوران جلیلی

    بروکسل یا وین، آیا مسئله این است؟

    خطر بازگشت سیاست خارجی کشور به دوران جلیلی

    ساعت24-سرانجام پس از مدت ها کش و قوس و تأخیر در احیای مذاکرات برجامی توسط دولت سید ابراهیم رئیسی با سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و مذاکرات پنج‌شنبه هفته گذشته اش در دیدار با علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه تصمیم بر آن شد که تهران پنج شنبه هفته جاری ۲۹ مهر مذاکراتی را با اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک پیرامون بررسی مذاکرت وین با دستور کار احیای توافق هسته ای انجام دهد.