• ایرانیان در سال 1397 کمتر از 1390 غذا خوردند

    گسترش فقر در شهر و روستا و کاهش مصرف موادغذایی

    ایرانیان در سال 1397 کمتر از 1390 غذا خوردند

    ساعت 24 - حسن روحانی رییس جمهور ایران شاید درجریان جزییات دقیق آمارهای اقتصاد خانواده قرار نمی گیرد یا اگر قرار می گیرد ترجیح می دهد از کنار آنها عبور کند و نگید که مصرف سرانه موادغذایی مهم درایران به دلیل تحریم روندکاهنده دارد و شهروندان به دلیل کاهش قدرت خرید نمی توانند حتی به اندازه توصیه شده نهادهای علمی مواد غذایی مصرف کنند. آمارهای به دست آمده از نتایج یک پژوهش از سوی یک نهاد پژوهشی دولتی نشان می دهد مصرف سرانه 11قلم از مواد غذایی اصلی ایرانیان شامل ماکارونی ، برنج ، نان ،گوشت قرمز،گوشت سفید، تخم مرغ ، لبنیات ، روغن نباتی ، سیب زمینی ، حبوبات و قند و شکر درسال 1397 نسبت به سال 1390 کاهش را تجربه کرده است.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s