• دولت نباید مردم را در بدبختی رها کند

    یک سال پس از شروع طغیان دلار

    دولت نباید مردم را در بدبختی رها کند

    ساعت24-پارسال در همین روزها بود که نرخ تبدیل دلار آمریکا به پول ایران پرچم عصیان را برداشته و با سرعت به سوی لاغرتر کردن ریال می تاخت. درآن روزها برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از جمله سایت خبری تحلیلی ساعت 24 ازشروع توفانی شدن دلار خبردادند و خواستار اتخاذ سیاستهای ارزی و پولی کارشناسانه برای مهارقیمت دلار شدند.