• اقتصاد آمریکا ؛ به سوی رکود

    اقتصاددانان نظر دادند

    اقتصاد آمریکا ؛ به سوی رکود

    ساعت 24- تازه ترین نظرسنجی انجمن ملی اقتصاددانان آمریکا در حوزه تجارت منتشر شد.نتایج این نظرسنجی نشان می دهد اقتصاد ایالات متحده پس از یک دوره رونق طولانی، در یک یا دو سال آینده دچار رکود خواهد شد. این موضوع، حداقل نظر اکثریت اقتصاددانان وابسته به این انجمن ملی است. ۷۲ در صد اقتصاد دانان مورد نظرسنجی قرار گرفته، پیش بینی می‌کنند بزرگترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ و یا ۲۰۲١ وارد رکود خواهد شد.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s