• جان‌سختیم که از این غصه نمردیم

    جان‌سختیم که از این غصه نمردیم

    ساعت 24 - محمدصادق جنان‌صفت -حرف‌های دیروز محمدباقر قالیباف‌ رییس مجلس قانونگذاری ایران را که یکی از خبرگزاری‌ها آن را گزارش کرده است چند بار خواندم و هر بار که خواندم، بیشتر غصه خوردم.