• مردم فریب ها درکمین رای فقرا در انتخابات مجلس

    عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی تشریح کرد

    مردم فریب ها درکمین رای فقرا در انتخابات مجلس

    ساعت 24-انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین مباحث روز سیاسی ایران درهفته ها و ماههای آینده است. یک عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی هشدار داده است با توجه به افزایش تنگناهای اقتصادی برای شهروندان به ویژه گروههای کم درامد ، شرایط را برای ظهور دوباره پوپولیسم بر سیاست و اقتصاد ایران آماده می کند. این زنگ خطر را باید به صورت جدی و هوشمندانه مورد توجه قرار داد زیرا در سالهای گذشته ، حاکم شدن برخی رویکردهای پوپولیستی برکشور، هزینه های سنگینی بر ایران تحمیل شد.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s