• تلویزیون آخر هفته چه فیلم هایی پخش می کند؟

    تلویزیون آخر هفته چه فیلم هایی پخش می کند؟

    ساعت 24-۳۹ فیلم سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن در روزهای پایانی هفته از شبکه های سیما پخش می شوند که چهار فیلم «بیا از گذشته حرف بزنیم»، «فصل انارها»، «پشت دیوار سکوت» و «اتومبیلران و زندانی» برای اولین بار از شبکه های سیما پخش می شوند.