• آمار تلخ از سوی بخش خصوصی

  آمار تلخ از سوی بخش خصوصی

  ساعت 24 - در دهه ۱۳۹۰ یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سه رییس دولت با سه گرایش گوناگون مطابق قانون اساسی نظام سیاسی ایران تلاش کرده‌اند اقتصاد ایران را رونق دهند و راه را برای رفاه مادی شهروندان فراخ سازند. با این همه و با وجود همه شعارها، وعده‌ها و هزینه کردن هزاران هزار میلیارد تومان و صدها میلیارد دلار، حالا وضع و روز ایرانیان به‌گونه‌ای شده که مدیران اداره‌کننده کشور نیز ناچارند به وخامت آن اعتراف کنند و به شهروندان امید دهند روزگار خوب خواهد شد.

 • دگرگونی در کنش‌های بی‌تابی

  دگرگونی در کنش‌های بی‌تابی

  ساعت 24 - حقیقت آزاردهنده برای شهروندان ایرانی در هر سطحی از دانش و بینش و در هرجای این سرزمین این است که خوب می‌دانند دست دولت برای اداره کشور از نظر منابع ارزی و حتی ریالی خالی است.شهروندان ایرانی نیک می‌دانند اگر دست دولت رییسی از نظر منابع درآمدی خالی نبود همانند همه دولت‌های پیشین با واردات گسترده و حمایت‌های دوره‌ای راه را بر افزایش قیمت‌ها می‌بست و ژست عدالت‌طلبی می‌گرفت.

 • اولویت های دورشونده دولت و مردم

  اولویت های دورشونده دولت و مردم

  ساعت 24 - شهروندان ایرانی این روزها بیشترین خبرهایی که از سوی رسانه های دولتی وحکومتی می خوانند یا می شنوند درباره این است که باید با برنامه ریزی گسترده جلوی پیشرفت بی حجابی و بی عفتی را در میان زنان ایرانی گرفت زیرا این اتفاق بیرون از ایران برنامه ریزی شده و از سوی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هداست تبلیغاتی می شود.سونامی برخاسته دراین باره بیشترین وقت امامان جمعه را در اکثریت سهرهای ایران ونیز تریبون های رسمی را به خود اختصاص داده است. واقعیت این است که اما شهروندان ایرانی دلهره های دیگری دارند و با دولت ونهادهای بالاتر زاویه دید مخالف پیداکرده و به مرور اولویت های دولت ومردم متفاوت می شود.

 • ریزبینی های کارشناسانه رییس اتاق تهران

  ریزبینی های کارشناسانه رییس اتاق تهران

  ساعت 24 - نهاد اتاق بازرگانی در ایران می توانست بسیار کارآمد تراز وضعیت فعلی اداره شود ونیز می توانست اثر بخشی بیشتری در اقتصاد سیاسی ایران به ویژه در این سالهای سخت داشته باشد. اما این اتفاق هنگامی رخ می داد که مدیران ارشد اتاق های بازرگانی در مسیر اجرای وظایف خود با چشم های باز و گوشهایی تیز همه رخدادهای اقتصاد سیاسی را رصد می کردند ودر هنگامه ای که لازم بود حرف های موثر را برزبان آورده و یا با نوشته های خود آن را به اطلاع افکار عمومی می رساندند. هیات رییسه اتاق های بازرگانی به ویژه روسای اتاق ها به شرطی می توانند این اثر بخشی را داشته باشند که به راهبردهای آینده نگرانه ونیز تحولات اقتصاد کلان نگاه کارشناسانه داشته باشند و دراین مسیر از مشاوران وهمراهان نیرومند استفاده کنند.

 • بن سلمان نوکر بایدن است یا برعکس؟

  بن سلمان نوکر بایدن است یا برعکس؟

  ساعت 24 - دهه‌های تازه‌سپری‌شده در سپهر سیاست در ایران گونه‌ای آرایش گرفته که سیاستمداران ایرانی در قدرت باور داشتند که شاه عربستان هرکه می خواهد باشد وبیشتر شاهزاده های این کشور سرسپرده و رام رییس‌جمهور آمریکا هستند و اگررییس دولت آمریکا به شاه وشاهزاده ها بگوید بمیرید آنها خود را دار می زنند و شهروندان ایرانی نیز این را باورکرده و هنوز بسیاری از ایرانیان همان باورردارند. . حالا اما با سفر ناگزیر جو بایدن به ریاض با وجود همه رجزخوانی‌ها در دوره مبارزات انتخاباتی، سیاستمداران جهانی باور دارند این بن‌سلمان است که بر رییس‌جمهور آمریکا چیره شده و او را به بارگاه خویش راه می‌دهد.

 • اوج گیری جنگ سیاسی ایران و آمریکا در این روزها

  اوج گیری جنگ سیاسی ایران و آمریکا در این روزها

  ساعت 24- نظام سیاسی ایران بدون هیچ رفتار سازگارو منعطف دربرابر غرب ایستاده و نمی خواهد یک سانتی متر هم عقب نشینی را در حرف و ر عمل حتی دربرابر بیشنرین فشار نشان دهد. از سوی دیگر نظام سیاسی آمریکا نیز نشان می دهد بیشترین سخت گیری دربرابر حکومت ایران را در دستور کار قرارداده است. رهبر آمریکا با صراحت می گوید خواست ایران برای حذف سپاه دپاسداران از لیست تحریم ها را حتی به قیمت شکست برجام نمی پذرد ونیز با اسراییل پیمان می بندد ازهمه امکانات خود برای جلوگیری از رسیدن ایران به بمب اتمی اسشتفاده کند.

 • جذب 20 میلیارد سرمایه خارجی از سوی امارات

  جذب 20 میلیارد سرمایه خارجی از سوی امارات

  ساعت 24 - کشورهای جای گرفته در منطقه خاورمیانه در حالی که تضاد و تعارض های سیاسی پرشماری دارند و آرزوها و امیدهایشان برپایه اراده و خواست قانون اسیاسی ونیز مدیران تراز نخستشان باهم تفاوت های بنیادین دارند اما بیشترین رقابت آنها را باید در حوزه اقتصاد جستجو کرد. حقیقت تلخ این است که مناسبات جهانی ایران گره بر دست و. پای اقتصاد زده و در حالی که همسایه ها و رقبای ایران در منطقه با شتاب اربه اقتصاد خود را در جاده پیشرفت می رانند ایران در موقعیت نامناسیب قراردارد. به طور مثال می توان به رشد بالا و منظم و کم نوسان اقتصاد کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس مثل امارات و نیز قطر توجه کرد .رشد تولید و ظرفیت سازی نفت از سوی عراق وعربستان نیز جلوه دیگری از این داستان است.

 • " گشت ارزی " راه می افتد ؟

  " گشت ارزی " راه می افتد ؟

  ساعت 24 - ایزد توانا نیرویی به نام خرد به آدمیان داده است تا درهنگامه افتادن در جاهای سخت و تنگناها، آن نیرو را به کار گیرد و خود را به جایی برساند که آسیب نبیند.آدم خردمند در روزگار امروز ایران در بازی کار وزندگی و رسیدن به همان جایی که آسوده باشد و آسیب نبیند بخشی از درآمد خود راپس انداز می کند . آدم خردمند اندازش را تا جایی که بتواند به کالایی که بیشترین خریداررا در سرزمین خویش و نیز در جهان دارد تبدیل می کند. دولتهای مداراجو ودولتهای آینده نگر شهروندان را به سویی راهنمایی می کنند که آنها در آینده از دسترنج خود که پس انداز شده است بیشترین بهره را ببرند. تلخی روزگار اما برای نظام سیاسی ایران و مدیران نهادهای اداره کننده ایران یکی هم این است که پول کشوری که با آن بیشترین ناسازگاری را دارند درایران ودردنیا بیشترین خریدار را دارد و نیرومندترین پول جهان است و همانند برگ زر دربازارها ی دنیا به فروش می رسد.

 • فرماندهان اقتصادی رییسی را گمراه کردند

  فرماندهان اقتصادی رییسی را گمراه کردند

  ساعت 24 - سیاست بودجه ای و سیاست مالی درست به اندازه سیاستهای پولی اهمیت دارند و ناکارآمدی در سیاستگذاری برای بودجه ونیز سیاستهای مالی می تواند اقتصاد کلان را به بیراهه بکشاند. با توجه به اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه ایران پیش از اینکه به ریاست این نهاد برنامه ریزی ونیز بودجه بندی بیایاد هشت سال فعالیت سیاستگذاری نداشته و پیش از آنهم در وزارت بازرگانی ونیز وزارت نفت دردولت احمدی نژاد فعالیت داشته و رشته تحصیلی اش نیز اقتصادنیست ونیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز تنها درنهاد های پژوهشی فعالیت داشته است واز سوی دیگر ذهن رییس دولت هرگز با ادبیات اقتصاد کلان آشنا نبوده ونیست ، فرماندهان اقتصادی رییس دولت را به گمراهی سیاستگذاری کشاندند.

 • عقل جن هم نمی رسد چرا ایران و آمریکا این همه سال دشمنند

  عقل جن هم نمی رسد چرا ایران و آمریکا این همه سال دشمنند

  ساعت 24- نشست علمی (مجازی) گروه بررسی ملاحظات استراتژیک آمریکا در خاورمیانه ۱۴۰۱ با موضوع «ریشه های تاریخی روابط خصمانه میان ایران و آمریکا » با ارائه دکتر «جان دبلیو لیمبرت»، دیپلمات سابق و مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و با حضور دکتر قدیر نصری، رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، دکتر ابراهیم معراجی مدیر گروه ملاحظات استراتژیک آمریکا در خاورمیانه (مدیر نشست) و برخی از اساتید و پژوهشگران علاقمند به موضوع روابط بین‌الملل برگزار شد.

 • دولت رفت و رفت ، سرش به سنگ خورد و برگشت

  دولت رفت و رفت ، سرش به سنگ خورد و برگشت

  ساعت 24 - هنگامی که کارشناسان به دولت یاد آوری می کردند برای حذف دلار 4200 تومانی از اقتصاد ایران باید دقت بیشتری کند و همه سویه های این تصمیم را ببیند ،هواداران افراطی دولت دررسانه هایشان منتقدان و پیشنهاددهندگان را با بدترین عبارات نکوهش کردند و باد به خیمه دولت رساندند که بروجلو ،کارهایت خوب است و مخالفان همان دولتی های قبلی هستند. دولت نیز با این حرفها رفت و رفت تااینکه سرش به سنگ خورد و حالا می خواهد برگردد. اگر دولت دلار به میزان کافی داشته باشد بدون تردید قیمت دلار واردات را به سرعت به کمترین میزان می رساند اما حالا در یک مرحله از کار عقب نشینی را با ارایه یک لایحه آغازکرده است.

 • شادی زودگذر و اندوه پایدار برای مردم

  شادی زودگذر و اندوه پایدار برای مردم

  ساعت 24 - دولت های ایران از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ می خواهند قیمت ها را کنترل کنند و به عبارت دیگر برای خرید محبوبیت سیاسی و شادی زود گذر مصرف کنندگان می خواهند کالاهای اساسی را با دستکاری قیمت ها به دست آنها برسانند. این رفتار آزاردهنده دولتها هرگز میوه شیرینی برای مصرف کنندگان ایرانی نداشته است و کام آنها را تلخ کرده است. دولت های ایران هرگز از هم درس نمی گیرند و اختراع شادی های زودگذر با پدیدار سازی اندوه پایدار در حوزه اقتصاد را یکی پس از دیگری اعمال می کنند.

 • افسرده سازی بازنشستگان

  افسرده سازی بازنشستگان

  ساعت 24 - کاش نظام سیاسی ایران با اندیشه فعالیت نهادهای خصوصی در همه فعالیت ها سر سازگاری داشت و راهه را برای فعالیتهای خصوصی ناصاف و پر از سنگلاخ نمی کرد. در این صورت نهادهای خصوصی می توانستند بنگاههای نظر سنجی تخصصی و ملی تاسیس کرده و در باره مناسبات دولت با شهروندان در باره هر مقوله ای که به تنگنا خورده است نظر سنجی کرده و نتایج آن رادر اختیار افکار عمومی تا جایی که امنیت ملی - البته با وسعت نظر در باره مصداق ها- ونیز اداره کنندگان کشور قرار می دادند. علاوه بر این نهادهای خصوصی می توانستند صندوق های بازنشستگی پر شمار با مزیت های گوناگون تاسیس کنند و بازنشستگان را پوشش می دادند.

 • نگرانی بزرگ مردم جهان از فشار تورم

  نگرانی بزرگ مردم جهان از فشار تورم

  ساعت 24 - با افزایش نگرانی ها در مورد اقتصاد جهانی، نگرانی های کووید 19 کاهش یافته است. نگرانی ها در مورد ویروس برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافته و از ماه می تا ژوئن هم 4 درصد کم شده است.نگرانی درباره تورم برای سومین ماه متوالی در صدر نظرسنجی درباره بزرگترین نگرانی جهانی Ipsos قرار گرفت. همچنین نگرانی درباره تورم برای 11 ماه متوالی افزایش یافته است. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به بزرگترین نگرانی جهان پرداخته است.

 • بنگاههای صنعتی زیرفشار دولت و قطعی برق

  بنگاههای صنعتی زیرفشار دولت و قطعی برق

  ساعت24-بنگاههای صنعتی ایران در بهار1401 وضعیت بدتری نسبت به بهار پارسال داشته ودارند. دولت سیزدهم به دلیل تجربه کمتر مدیران ارشد اقتصادی ،نوسان در سیاست خارجی ونیز انقلاب ارزی و یارانه ای دولت و البته راهبرد فشار به بنگاهها برای کسب رضایت شهروندان ، بنگاههای صنعتی را در فشار قرارداده است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در خردادماه را ۵۴,۷۳ واحد اعلام کرد که شتاب رشد آن کمتر از ماه قبل است. در این ماه، فعالان اقتصادی نسبت به قطعی بی‌برنامه برق ابراز نگرانی کرده‌اند.برخی شاخص های نگران کننده درباره صنایع فلزی که سهم بالایی درارزش افزوده صنعت دارند ونیز سهم انها در صادرات قابل اعتناست ونیز بنگاهها ی تولیدکننده مواد غذایی در فشار بیشتری قراردارند.

 • «تست خیانت" زیر تیغ خبرگزاری حکومتی

  «تست خیانت" زیر تیغ خبرگزاری حکومتی

  ساعت 24 - هنگامی که پدیدار کردن کسب وکارهای پایدار و آبرومند در هرجامعه ای از جمله ایران با کسادی روبه رو می شود و جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در صد بالایی از بیکاران را تشکیل می دهند و با توجه به اینکه نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی در هرجامعه روندی فقزاینده دارد معلوم است باید منتظر باشیم نوآورانی بیایند و برای خود درآمد سازی کنند که سرچشمه آن استفاده از پیوندهای اینترنتی است. در ایران این وضعیت به دلیل نرخ رشد بالای بیکاری شگفت آورشده و هرروز می بینیم که خبرگزاری های حکومتی با ناراحتی از وضعیت تازه که آنها نام هنجارشکنی را برآن می گذارند مساله ای را زیر تیغ قرارمی دهند و می خواهند با برجسته کردن یک پدیده هنجارشکن نهادهای حکومتی را آگاه کنند تا راه نفوذها بسته شود.

 • نقش یک ایرانی- آمریکایی در شکست تحریم نفتی کاراکاس

  نقش یک ایرانی- آمریکایی در شکست تحریم نفتی کاراکاس

  ساعت24-به گزارش یورونیوز بر اساس اسناد و داده‌های موسسه تحقیقاتی ریفینیتیو (Refinitiv)، شرکت ملی نفت ونزئلا (PDVSA) در ماه ژوئن به طور متوسط روزانه ۶۳۰ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی صادر کرده که در مقایسه با ماه مه ۶۱ درصد افزایش یافته است. مقصد حدود دو سوم این صادرات ماه گذشته بازار آسیا بوده است. ساعت 24 - در حالی که صادرات نفت روسیه محدود شده و این کشور با سخت گیری درصادرات گاز بازار انرژی را در اروپا از تعادل خارج کرده و شهروندان اروپایی را زیر تیغ قرارداده است و راه صعود قیمت نفت را فراهم کرده است ، صادرات نفت ونزوئلا نه تنها همزمان با بهبود روابط واشنگتن-کاراکاس روند صعودی به خود گرفته بلکه صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی نیز به مدیریت یک آمریکایی ایرانی‌الاصل برای توسعه اکتشاف و تولید نفت و گاز در شرق ونزوئلا تشکیل شده است.

 • فاجعه نابودی منابع آب کشور

  فاجعه نابودی منابع آب کشور

  ساعت24-به گفته عباس کشاورز، معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران، ارزیابی‌های صورت گرفته توسط محققان ژاپنی، سازمان فائو وکارشناسان ایرانی در مورد دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی تنها 18درصد در کاهش آب این منطقه موثر بوده،در حالی که اثرگذاری انسان 82 درصد بوده است.سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی در سی و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران به تشریح وضعیت منابع و مصرف آب در کشور پرداخت و به این نکته اشاره کرد که عبور از بحران آب، مستلزم اجرای یک برنامه ریاضت ده ساله در کشور است.

 • واکنش‌های جهانی به مرگ شینزو آبه

  واکنش‌های جهانی به مرگ شینزو آبه

  ساعت 24-مرگ شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن که در پی سوء قصد به جان او اتفاق افتاد با موجی از واکنش‌های جهانی روبه رو شد که این اقدام را محکوم کردند.جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا روز جمعه ۱۷ تیرماه این حادثه را یک «تراژدی» برای ژاپن توصیف کرد.وی گفت از سوء‌قصد به جان آقای آبه «حیرت‌زده، خشمگین و به شدت اندوهگین» شده است.بایدن اظهار داشت: «این یک تراژدی برای ژاپن و همه کسانی که آقای آبه را میشناسند، هست. حتی زمانی که وی مورد حمله قرار گرفت، در حال فعالیت برای دموکراسی بود.»رئیس‌جمهوری آمریکا با تسلیت به خانواده آقای آبه گفته است ایالات متحده آمریکا در این لحظه اندوهناک در کنار ژاپن است.

 • جامعه شکمی گرسنه و تنی بیمار دارد و هوا هم ندارد

  جامعه شکمی گرسنه و تنی بیمار دارد و هوا هم ندارد

  ساعت 24 - مراکز و موسسات فراوانی در ایران امروز عهده‌دار نقش تولید معنا و معنویت‌اند. مرتب اعلام می‌کنند نیازمند بودجه بیشتری هستند تا به مسئولیت‌های معنوی‌شان عمل کنند. تمام کوچه و خیابان شهرها و برنامه‌های رادیو و تلویزیون و مطبوعات و بازار نشر نیز به این مهم اختصاص یافته است. اما جامعه شکمی گرسنه و تنی بیمار دارد و امکان تنفس ساده در یک هوای پاک را هم از دست داده است. فعلا در موقعیتی نیست که محصولات این نهادها را مصرف کند. جامعه مصرف نمی‌کند اما پیام واژگون خوانده می‌شود.

 • دیوان محاسبات و کسری درامدهای بودجه دولت

  دیوان محاسبات و کسری درامدهای بودجه دولت

  ساعت 24 - مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در توئیتی در خصوص اولین گزارش تفریغ دو ماهه بودجه ۱۴۰۱ نوشت: اولین گزارش تفریغ دوماهه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. رسیدگی به بودجه در حین اجرا از موضوعاتی بود که در دوره جدید فعالیت دیوان وعده داده بودیم و الحمدالله محقق شد.

 • کری و ظریف درست فهمیده بودند

  کری و ظریف درست فهمیده بودند

  ساعت24-نام و یاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نظام سیاسی ایران در سال‌های ۱۳۹۲ تا بهار ۱۴۰۰ در تاریخ ایران معاصر می‌ماند و همه ایرانیان برجام را که برنامه جامع و مشترک ایران و غرب برای آشتی هسته‌ای بود به نام او می‌شناسند.ظریف حرف‌های ناگفته و اسرار زیادی از این دوران عجیب تاریخ ایران در سینه و ذهن خود دارد که شاید روزی آنها را برای نسل‌های آینده بازگو کند.

 • سخنان تکان دهنده خوانساری درباره آب و بانک

  سخنان تکان دهنده خوانساری درباره آب و بانک

  ساعت 24 - مسعود خوانساری رییس اتاق تهران در این سالهای تازه سپری شده نشان داده است برای هر بار سخن گفتن د رهیات نمایندگان از پیش می اندیشد و تنها به مسایل سطحی اکتفا نمی کند. تردیدی نیست این کار آسانی نیست که درهر سخنرانی مسایل و گرفتاری های بنیادین اقتصادایران را بازگویی کرده و به نهادهای اداره کننده کشور توصیه شود این مسایل را حل کنند تا اقتصادایران بیش از این تضعیف نشود. او در تازه ترین سخنانش که امروز در تهران و د رنشست هیات نمایندگان چند مقوله مهم را درمیان گذاشت.

 • مردم را نباید خشمگین کرد

  مردم را نباید خشمگین کرد

  ساعت 24 - در کشورهای دارای سنت واقعی دموکراسی که در قلب آن انتخابات آزاد و سالم مستقر است نهاد دولت با رای مستقیم شهروندان انتخاب می‌شود. در این کشورها حزب‌های شناخته‌شده که سابقه و برنامه و راهبرد و مرامشان برای شهروندان آشکار است تلاش می‌کنند محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین کادرهای خود را برای مدیریت دولت معرفی کنند.

 • زندگی نباتی نفت وگاز ایران

  زندگی نباتی نفت وگاز ایران

  ساعت 24 - بیمارانی که به هردلیل به کما می روند اگر نشود آنها را به حال طبیعی برگرداند پس از دوره ای به زندگی نباتی خو می کنند و دیگر خبری از آنچه در پیرامونشان می گذرد ندارند. روزهایی می رسد که نگهداری یا رهاسازی این بیماران دردسر ساز می شود و استیصال بر خانواده ها حاکم می شود. واقعیت تلخ این است که نفت وگاز ایران در دهه 1390 به مرور وارد چرخه ای شده اند که می شود گفت وارد دوران کما شده اند.

 • کم شدن بدهی خارجی نشانه انزوای اقتصادی است

  کم شدن بدهی خارجی نشانه انزوای اقتصادی است

  ساعت 24 - برخی از شاخص های اقتصادکلان ارایه شده از سوی بانک مرکزی می تواند گمراه کننده باشد . یکی از این شاخص ها که اتفاقا در کانون توجه برخی گروههای سیاسیی قرارداد و به آن نمره مثبت می دهند میزان بدهی خارجی ایران است . به این معنی که این گروهها باوردارند بدهی خارجی کمتر یک نقطه قوت است اما اقتصاددانان ونیز واقعیت های اقتصاد جهانی نشان می دهند این شاخص می تواند فریبنده باشد و نشانه انزوای اقتصادی ایران است.

 • شأن مجلس دویدن دنبال منافع چند نفر نیست

  شأن مجلس دویدن دنبال منافع چند نفر نیست

  ساعت 24 - تجربه و کار به انسان آموخت که نمی‌تواند بدون همزیستی با همنوعانش زندگی عادی و کارآمدی داشته باشد و به همین دلیل بود که «جامعه انسانی» در پویش تاریخ پدیدار و در هر دوره از تاریخ پیچیده‌تر و گسترده‌تر شد.اما کار به همین سادگی نبود و تضاد منافع و تعارض‌های آدمی نیاز به نهادی که بتواند این تعارض‌ها را مدیریت کند در ذهن و عمل جامعه‌های انسانی احساس می‌شد. به دنبال رفع این نیاز بود که سرانجام این نهاد به شکل‌های گوناگون تاسیس شد که امروز به نام دولت مشهور است. شرط تاسیس و ادامه کار نهاد دولت از نظر فیلسوفان آزاداندیش رضایت شهروندان بوده و هست و وظیفه اصلی این نهاد ساختن جامعه‌ای با درجه امنیت بالا برای شهروندان است.

 • سایت صادق خرازی تحلیل کرد : سرسپردگی به روس هادر مذاکرات هسته ای

  سایت صادق خرازی تحلیل کرد : سرسپردگی به روس هادر مذاکرات هسته ای

  ساعت24-مقامهای روسی و با افشای سفر مقام مذاکره کننده اصلی ایران به روسیه شگفتی آفریدند. روسها خبردادند مقام اصلی مذاکره کننده به روسیه رفته است تا گزارشی از گفت وگوهای دوحه را ارایه کند این رخداد به اضافه ونیز سفر لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران پیش از نشست دوحه به مساله ای مهم تبدیل شده و گمانه زنی ها درباره این معما روندی فزاینده را تجربه می کند . نوشته ای که درزیر می خوانید و از سوی سایت دیپلماسی ایرانی که از سوی صادق خرازی چهره عجیب سیاست درایران منتشر شده و نوشته است " خبر سفر مستقیم باقری کنی به عنوان مذاکره کننده ارشد ایرانی از دوحه به مسکو و دیارش با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از شکست نشست دو روزه قطر به خوبی نشان از اوج استصیال و سرسپردگی دیپلماتیک تهران به کرملین داشته و دارد. " یکی از صریحترین انتقادها به حساب می آید.

 • ضرورت افشاگری درباره دزدسالاری در چین

  ضرورت افشاگری درباره دزدسالاری در چین

  ساعت 24 - یک پژوهشگر حوزه فساد، افشاگری درباره دزدسالاری در چین را ضروری می‌داند و استدلال می‌کند که تلاش مقامات برجسته‌ چینی برای پنهان کردن ثروتی که از غارت اموال عمومی می‌اندوزند، به گسترش فساد مقامات و نهادهای اداری در کشورهای دیگر، از جمله در آمریکا منجر می‌شود.

 • خبرگزاری حکومتی خواستار برخورد با فایزه هاشمی شد

  خبرگزاری حکومتی خواستار برخورد با فایزه هاشمی شد

  ساعت 24 - فایزه هاشمی نماینده مجلس قانونگذاری ایران در دوره ششم این نهاد در سالهای تازه سپری شده منتقد تراز نخست نظام سیاسی شده و در سخنرانی ها و در گفت وگو با رسانه ها بی پروا از برخی رخدادها انتقاد می کند. این روش دختر آیتالله هاشمی رفسنجانی با خشوم رسانه های اصولگرا روبه رو شده است و آنها ضمن انتقاد از این روش سیاسی فایزه هاشمی خواستار مهار او از مسیر قوه قضاییه شده اند. خبرگزاری فارس یکی از این رسانه ها ی حکومتی است که امروز با صراحت نوشته است :