سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۴

دستور جلسه این هفته شورای نگهبان اعلام شد

کدخدایی

ساعت 24-سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورا را که روزچهارشنبه برگزارمی شود اعلام کرد و گفت: در این جلسه 12 لایحه دولت در زمینه های مختلف و بررسی انتخاب اعضاء هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره ای مجلس و مورد بررسی قرار می گیرد.

عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرد.

1- انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی.
2 - لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
3- لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا.
4- لایحه موافقتنامه پاریس.
5- لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان.
6- لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان.
7- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن.
8- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا.
9-لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور.
10- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک.
11- لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند.
12- لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد.
13-لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی.

ایرنا

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s