سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۳

در دی ماه ۹۸ چه تعداد چک برگشت خورد؟

ساعت 24- براساس آمارها در دی ماه ۹۸، بالغ بر ۸.۴ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است.

براساس آمار منتشره بانک مرکزی در دی ماه ۹۸ در کل کشور بالغ بر ۸.۴ میلیون فقره چـک بـه ارزشـی حـدود ١١٠٥ هـزار میلیارد ریال مبادله شده است که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد ۴.۸ درصـد و از نظر مبلغ ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است که در مدت مذکور در کل کشور حدود ٦٩٤ هزار فقره چک به ارزش حدود ١١٢ هـزار میلیـارد ریال برگشت داده شده است.


در این بین از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای در دی ماه ۸.۲ درصد و از نظر مبلغ ۱۰.۱ درصد برگشت داده شده است.

نسبت تعداد و مبلغ چـک‌هـای برگشـتی به چک‌های مبادله شده در آذرماه ١٣٩٨ به ترتیب ۸.۳ درصد و ۱۰.۵ درصـد و همین نسبت در دی مـاه ١٣٩٧ بـه ترتیـب برابـر ۱۰.۶ درصد و ۱۱.۹ درصد بوده است.

میزان

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s