پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲

تفسیر ساعت 24 از یک اتفاق عجیب در حال تکرار

مشاوران اقتصادی "همتی" نام ندارند و سخن نمی گویند

بانک مرکزی

ساعت 24 -دراین روزهای سرد و سخت و مبهم اقتصاد ایران که شهروندان و همه گروههای فعال اقتصادی را به بهت و حیرت فروبرده و چشم انداز روشنی دیده نمی شود ، برخی از مدیران ارشد اقتصادی هنوز با اندیشه های دوران منسوخ ندادن اطلاعات حتی در اندازه های کوچک کار را ادامه می دهند.

                                               به نظر می رسد در پله اول نردبان مدیرانی که با رفتارهای عجیب خود شهروندان را با شرایط روحی و روانی نامناسب رو به رو می کنند  کسی جز عبدالناصر همتی ، رییس بانک مرکزی است ایران نایستاده است. وی که  درهمان  روزهای نخست به دست اوردن این منصب اصرارکرد نمی خواهد به هر مناسبتی سخن بگوید و می خواهد تنها در اندازه های لازم و استانداردهایی که روسای بانک مرکزی دارندسخن بگوید با استفاده از هنری که درصدا و سیماآموخته بود و ارزش تبلیغات را نیک می دانست درهمان ماههای نخست گروهی از کسانی را که خود تعیین و تشخیص داه بود که اقتصاددان هستند را به نام مشاوران یا هرعنوان دیگر انتخاب کرده است و هر چندگاه یک بار با آنها نشست برگزار می کند. لابد او ازمدیریت  روابط عمومی این بانک می خواهد عکسی از نشست با آنها را برروی سایت بانک مرکزی بگذارد. این روابط عمومی نیز عکسی از دوررا انتخاب می کند تا از میان کسانی که دور میز رییس بانک گردهم امده اند چهره ای شناخته نشود. در خبر منتشر شده از سوی روابط عمومی نیز نام و مشخصات هیچ اقتصاددانی نمی آید و تنها به یاداوری این نکته اشاره دارد که این نشست برگزار شده است و آقای همتی نیز این حرفها را زد. توگویی اقتصاددانان حاضر در این نشست نام ندارند و سخنی برای گفتن نداشته یا برزبان نیاورده اند و تنها برای این به دفتررییس می روند که چیزهایی بشنوند و برگردند. شاید یکی از شرطهای دعوت دراین نشست ها این است که چیزی از آنچه گفته و شنیده می شود نباید از سوی حاضران در بیرون برزبان آورده شود. دردنیای امروز این روش های عجیب تنها یک کارآمدی دارد و آان ارزش اطلاعاتی است که اگر از سوی مدیران بانک مرکزی برزبان آید نصیب مشاوران اقتصادی که لابد خود مشاوران شرکتهای  دیگری نیز هستند می شود. نکته جذاب داستان این است که این نشست از سرتصادف یا از سر عمد درست در زمانی برگزار می شود که بازار ارز از فرمان رییس بانک مرکزی سرپیچی کرده و برخلاف وعده های او به سوی بالا در حال حرکت است. شاید تشخیص این است که به نظر آید این مشاوران اقتصادی برروند تحولات بازار ارز نظارت دارند و از اینکه قرار است چه رخ دهد خبردارند و تصمیم های منتهی به افزایش قیمت ارز با مشاورت آنها اتخاذ شده است. ین رییس بانک مرکزی به جای روشنگری درباره داستان ارز و ریال و بازار سهام ومطالبات انباشت شده بانکها با خبرنگاران همچنان ترجیح می دهد با اینستاگرام درددل کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s