رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 619826

افشاگری جنجال برانگیز علیه مسیح علی نژاد /فیدل کاسترو انقدر در معرض ترور نبوده که برای علی نژاد سناریوسازی می کنند!

ساعت24-ایسنا نوشت: یکی از چهره‌های اپوزیسیون فاش کرد که علینژاد با پول پاشی‌های دولت آمریکا لشگری توئیتری راه‌انداخته تا اپوزیسیون مخالف خود را حذف کند.

میترا جشنی، از چهره‌های اپوزیسیون در خارج از کشور در یک برنامه زنده گفت: مصی علینژاد به اسم مبارزه، تجارت راه‌انداخته است؛ او از طریق پروژه‌های مختلف بودجه‌های هنگفتی را از آمریکایی‌ها دریافت کرده است!

این چهره اپوزیسیون عنوان داشت: علینژاد با پول پاشی‌های دولت آمریکا لشگری توئیتری راه‌انداخته تا اپوزیسیون مخالف خود را حذف کند.

وی ادامه داد: فیدل کاسترو اینقدر در معرض ترور نبوده که پروژه ترورهای مختلف را برای علینژاد سناریوسازی می‌کنند!

تازه‌ترین خبرها