رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 624200

آخرین وضعیت سویه‌های در گردش کرونا در ایران

ساعت 24- زیر واریانت X.BB.۱.۱۶ در جهان، در اروپا و در ایران، دارای روند نزولی است اما در آخرین سکانس انجام شده واریانت‌های کووید۱۹ در کشور، نتایج زیر بدست آمده است:

بنابر اعلام دفتر مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت همچنان سویه و زیرسویه غالب کرونا که در کشور در گردش است، نوع اومیکرون است.

زیر واریانت X.BB.۱.۱۶ در جهان، در اروپا و در ایران، دارای روند نزولی است اما در آخرین سکانس انجام شده واریانت‌های کووید۱۹ در کشور، نتایج زیر بدست آمده است:

۱- در آخرین نمونه‌های سکانس شده مربوط به مهر ۱۴۰۲ روند صعودی زیر سویه FL مشاهده شده است.

۲- همچنین زیر واریانت FY روند صعودی داشته است.

۳- سازمان جهانی بهداشت از تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۳ ( مطابق با ۱۰ آذر ماه) زیر واریانت X.BB.۱.۱۶ را طبقه بندی مجدد کرده و آن را رده واریانت مورد توجه Variant of Interest (VOI) قرار داده است. زیر واریانت X.BB.۱.۱۶ در جهان، در اروپا و در ایران، دارای روند نزولی است.

به گزارش ایسنا، فراوانی زیرسویه‌های در گردش کووید۱۹ (سکانس‌های انجام شده کووید در سال ۱۴۰۲):

آخرین وضعیت سویه‌های در گردش کرونا در ایران

سویه‌های در گردش 6 ماه نخست سال جاری کشور

آخرین وضعیت سویه‌های در گردش کرونا در ایران

میزان واریانت‌های کووید-۱۹ در جهان، بین هفته ۴۰ تا ۴۴ میلادی سال ۲۰۲۳:

آخرین وضعیت سویه‌های در گردش کرونا در ایران

واریانت های مورد توجه Variant of Interest(VOI) طبق طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت در تاریخ  ۲۱ نوامبر سال میلادی ۲۰۲۳ ( ۳۰ آبان ماه) شامل زیر واریانت‌های زیر است:

_ XBB.۱.۵

_ XBB.۱.۱۶

_ EG.۵: میزان این زیر واریانت در هفته ۴۴ سال میلادی ۲۰۲۳ در جهان، به ۵۱ درصد رسیده است.

_ BA.۲.۸۶ (Pirola): میزان این زیر واریانت در هفته ۴۴ سال میلادی ۲۰۲۳ در جهان به ۸.۹ درصد رسیده است.

طبقه واریانت مورد توجه Variant of Interest (VOI) بر اساس فرار آنتی‌بادی، شدت و ملاحظات بالینی و سرعت انتقال پذیری growth advantage انجام می‌شود. واریانت VOI از نظر فرار آنتی‌بادی، شدت و ملاحظات بالینی و سرعت انتقال پذیری دارای اهمیت کمتری است.

طبقه واریانت‌های تحت بررسی Variant under monitoring (VUM) از نظر فرار آنتی‌بادی، شدت و ملاحظات بالینی و growth advent تحت بررسی و رصد سازمان جهانی بهداشت قرار دارند.

طبقه زیر واریانت‌های تحت بررسی Variant Under monitoring(VUM) در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ شامل زیر سویه‌های زیر است:

_ DV.۷

_ XBB

_ XBB.۱.۹.۱

_ XBB.۱.۹.۲

_ XBB.۲.۳

_ سایر واریانت‌ها

بدیهی است تقسیم بندی  واریانت‌ها توسط سازمان جهانی بهداشت به روزرسانی خواهد شد.

ایسنا 

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها