سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۶:۱۶

(تصاویر)حرکت اعضای صلح سبز در اعتراض به حفاری های شرکت نفتی توتال تصویر مائو یازده میلیون دلار فروخته شد جنگ متکا در رومانی و.... در عکس های خبری روز

عکس های خبری روز

ساعت24- در عکس های خبری روز تصاویری از حرکت اعضای صلح سبز در اعتراض به حفاری های شرکت نفتی توتال تصویر مائو یازده میلیون دلار فروخته شد جنگ متکا در رومانی و دیگر عکس ها و تصاویر خبری را باهم می بینیم.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s