• دلیل قدرت‌نمایی ترکیه در خارج از مرزهایش چیست؟

    دلیل قدرت‌نمایی ترکیه در خارج از مرزهایش چیست؟

    ساعت 24 - گونول تول ،مدیر مرکز مطالعات ترکیه در موسسه خاورمیانه واشنگتن برای بی بی سی از رفتار تازه آنکارا نوشته و یاد آوری می کند ترکیه در سال‌های اخیر سه بار به سوریه حمله کرده و مداخله نظامی خود در خارج از کشور را افزایش داده است.