• جهان در بحران انسانی بی‌سابقه ‌ای قرار دارد

    جهان در بحران انسانی بی‌سابقه ‌ای قرار دارد

    ساعت 24 - بیش از ۱۳۹میلیون نفر در سراسر جهان از زمان شروع بحران کرونا تحت تأثیر شدید حوادث جوی و تغییرات اقلیمی قرار گرفته‌اند. صلیب سرخ اعلام کرد ترکیب کرونا و تغییرات بحران انسانی بی‌سابقه‌ای پدید آورده است.

پیشنهاد