شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۷

دکتر محمد طبیبیان

گرفتن مالیات تورمی از ضعیفان غیر اخلاقی است

طبیبیان

ساعت 24 - اقتصاددانان نرخ های رشد بالای تورم را قاتل اقتصاد در سه سطح کلان ، بنگاهها وخانواده ها می دانند، زیرا هرکدام از سه نهاد یاد شده به نوعی قربانی تورم می شوند.

دکتر محمد طبیبان اقتصاددان نامدار ایرانی باوردارد که اولا این حکومتها هستند که با عرضه پول بیش از اندازه تولید ملی تورم ایجاد می کنند؛ ثانیا دولت با ایجاد و خلق پول جدید که منجر به تورم می شود در آمد به دست می آورد و سوما خانواده هایی که پس اندازهای کوچک دارند و بلد نیستند این پس انداز خود را تبدیل به دارایی هایی مثل سکه ، ارز و یا سهام کنند قربانی اصلی رشدهای شتابان تورم هستند.

طبیبیان در حمایت از سخنان پویا ناظران اقتصاد دان جوان ایرانی که به کم درآمدها توصیه می کرد ریال های خود را به دارایی تبدیل کنند در صفحه تلگرامی خود گفت: ایجاد تورم های بالا در هر جامعه ای کار حکومتهاست که نهاد دولت نیز جزیی از حکومت به حساب می آید. مبنای کاراین است که دولتها برای اینکه بیشتر خرج کنند درآمدهایی را پیش بینی می کنند که در عمل به دست نمی آید و کسری بودجه ایجاد می شود و دولتها برای تامین کسری بودجه به شکل های گوناگون نقدینگی را بیش ازرشد تولید و بخش واقعی اقتصاد رشد می دهند و به این ترتیب نرخ تورم افزایش می یابد. دولتها برای سرپوش گذاشتن به نقش خود در ایجاد تورم تولید کنندگان و فروشنده ها و دلال ها را عامل تورم معرفی می کنند.

درایران متاسفانه بدترین و آسیب زننده ترین روش افزایش رشد پول ونقدینگی را شاهد هستیم .در کشورهایی که کسری بودجه وجو دارد دولتها به بخش خصوصی بدهکار می شوند یعنی بخش خصوصی اوراق بهادار منتشر می کند و بانک مرکزی آنها را در برابر وثیقه ای که می دهد از آنها خریداری می کند واین نوع ایجاد نقدینگی آسیب کمتری به اقتصاد می زند. در ایران اما نهادهای حکومتی به بانک مر کزی فشار وارد کرده و به شکل های گوناگون از این نهاد استقراض می کنند و این بدترین نوع وش ایجاد نقدیننگی است  که به تورم فزاینده دامن می زند.

مالیات گیری تورمی

طبیبیان توضیح داد ایجاد تورم با روش یادشده به معنای این است که از مردم مالیات گرفته شود و دولت از مسیر رشد بیشتر تورم درآمد به دست می  آورد . سازوکار نیز این است که پول جدید می آید و دولت از این راه عایدی به دست می آورد. دلیل اصلی اینکه دولت می خواهد تورم بالا برود همین عایدی است که نصیبش می شود ودولت در چنین مواردی کاسب ها را تنبیه می کند و می گوید آنهاهستند که کالاها را گران کرده اند. واقعیت این است که مالیات تورمی را متاسفانه گروههای با در آمد بالا که خوب بلدند با شروع موج تورمی دارایی بخرند پرداخت نمی کنند زیرا آنها با خرید انواع دارایی قدرت خرید پول خود را حفظ می کنند واین گروههای کم درامد که پس اندازشان را نمی توانند تبدیل به دارایی کنند هستند که به دولت مالیات تورمی می دهند. آیا آگاهی دادن به کسانی که کم اطلاع هستند و نمی دانند که نباید در شرایط تورمی پول نقدنگهدارند را باید نکوهش کرد؟

یک بار برای همیشه

دکتر طبیبیان با دفاع از اقتصاددانانی که شهروندان کم در آمد را تشویق می کنند  در شرایطی که احساس می کنند تورم فزاینده می شود پولشان را به صورت نقد وحتی دربانکها نگه ندارند گفت، برخی می گویند این تشویق ها ممکن است باعث شود مردم به بانکها هجوم بیاورند و این تهدید است .  می دانم که این کار ممکن است ریسک داشته باشد اما این هم یک کار غیر اخلاقی است که از ضعیفان مالیات تورمی گرفته شود . آیا وقتی  داراها و پولدارهایی که کارشان را بلدند و  نقدینگی خود را از این بازار به آن بازار ببرند کارشان خطرناک نیست ؟ این غیر اخلاقی است که حکومت ها هرچند سال یک بار با چند برابر کردن میزان نقدینگی و دامن زدن به رشدها بالای تورم از ضعیفان مالیات بگیرند وباید برای یکبارهم که شده به طور واقعی جلوی این روند گرفته شود . باید دولتها بدانند به اندازه درآمدشان هزینه کنند اگر می خواهیم جلوی فروپاشی نظام مالی را بگیریم باید این ریخت وپاش ها راسامان داده و اجازه ندهیم نظام مالی به بدتر شدن شرایط کل اقتصاد منجر شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s