• زین‌های شعله‌ور!

    همه سواران لیگ، روی میز تشریح

    زین‌های شعله‌ور!

    ساعت24-۱۶ مربی آماده جدال زیر ذره بین. در آغاز لیگی که قرار است روح رفته را به کالبد خسته برگرداند، مرور آخرین شرایط سوزنبانانی که دوست ندارند در ایستگاه‌های بین راهی پیاده شوند و با صدایی محزون سراغ تقدیر را بگیرند خالی از لطف نیست. مردانی که از پشت زره‌ها و کلاهخودها به جنگ تا آخرین دم می‌اندیشند و ذره‌ای درنگ منتج به خاموشی‌شان خواهد شد. وقتی این سطرها را می‌خوانید به بی‌رحمی فوتبالی که می‌تواند یک‌شبه بزرگ‌ترین سکانداران این حوالی را بسوزاند بیشتر فکر کنید لطفا!

پیشنهاد