• ترس سحر دولتشاهی از ۴۰ ساله شدن

    ترس سحر دولتشاهی از ۴۰ ساله شدن

    ساعت 24- سحر دولتشاهی در برنامه «دورهمی» گفت: «در حال حاضر ۳۸ ساله هستم و دو سال با ۴۰ سالگی فاصله دارم. باید بگویم یک ترس عجیب از ۴۰ ساله شدن دارم. ترسی که احساس می‌کنم به دلیل نشناختن این سن و شرایط آن است.»