رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 120351

کلیه های شما چگونه به حفظ سلامتی شما کمک می کنند ؟

کلیه های شما چگونه به حفظ سلامتی شما کمک می کنند ؟

▪ علاوه بر دفع مواد زائد و مایع اضافی بدن ، کلیه ها کارهای مهم زیر را هم انجام می دهند :
▪ تنظیم آب و سایر مواد شیمیایی موجود در خون مثل سدیم ف پتاسیم ، فسفر و کلسیم دفع داروها و مواد سمی که به طریقی وارد بدن شده اند .
● آزاد سازی هورمون ها به جریان خون برای کمک به بدن تا :
▪ فشار خون را تنظیم کند ؛
▪ گلبول های قرمز بسازد ؛
▪ به استخوان ها استحکام ببخشد.

منبع : مطالب ارسال شده

تازه‌ترین خبرها