ادرار چه مسیری را داخل بدن طی می‌کند
ارغوانی تشریح کرد: در اطراف مثانه اندام‌هایی مختلف وجود دارد که دستگاه ادراری از جمله کلیه‌ها، ۲ میزنای، ۲ عضله تنگ‌کننده میزراهی و میزراه را شکل می‌دهد؛ ادرار، آهسته از کلیه‌ها حرکت می‌کند و به وسط ۲ مجرای عضلانی که میزنای نام دارد هدایت می‌شود، میزنای‌ مسئول حمل ادرار به سمت پایین و به مثانه هستند.

وی ادامه داد: عضله مثانه (در واقع دیواره بافتی در مثانه) باعث شل شدن مثانه شده و این توانایی را به او می‌دهد تا مانند یک بالن پُر شود؛ زمانی که مثانه پُر می‌شود، این عضله منقبض شده و عضله تنگ‌کننده داخلی میزراهی به طور خودکار و غیرارادی باز می‌شود و ادرار خارج خواهد شد.

عوارض نگه داشتن ادرار
این متخصص داخلی بیان کرد: با ورود ادرار به میزراه، توقفی کوتاه در عضله تنگ‌کننده بیرونی میزراه رخ می‌دهد که بیشتر شبیه یک ضربه است؛ وقتی ادرار را نگه می‌دارید یا آن را به تعویق می‌اندازید، در واقع این عضله را بسته نگه می‌دارید، زمانی که می‌خواهید ادرار کنید با اراده دریچه‌های مربوطه را باز می‌کنید.

ارغوانی بیان کرد: گیرنده‌های کششی در داخل لایه‌های عضله مثانه سیگنال‌هایی را در امتداد عصب‌ها به ناحیه خارجی ستون فقرات می‌فرستد و همین سبب انتشار سیگنال شل‌کننده است که باعث می‌شود به مثانه باز شود؛ این کار فشار مثانه را زیاد می‌کند و متوجه می‌شویم که مثانه پُر شده است و باعث می‌شود تا عضله تنگ‌کننده داخلی میزراه به طور همزمان باز شود.
وی یادآوری کرد: نگه داشتن ادرار برای مدت طولانی باعث می‌شود تا ادرار خیلی سریع خارج شود و یا با پوشش ضعیف عضلانی، ادرار کردن صورت بگیرد که این می‌تواند عضلات کف لگن را به مرور ضعیف کند و یا بیش از حد از آنها کار بکشد، این کار به بیش‌فعالی کف لگن، درد مثانه، بی‌تابی ادراری منتهی خواهد شد.