شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۲

راه حل کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان

ایران با 21 پایگاه نظامی آمریکا در منطقه چه کند؟

پایگاهه

ساعت 24 -اتخاذ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاشی در جهت ناامن سازی خلیج فارس است که بخشی از این سیاست، از طریق همکاری برخی کشورهای منطقه با تحریمهای اقتصادی علیه ایران و بخشی دیگر از طریق استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در این کشورها تحقق می پذیرد.

به همین دلیل در راستای اتخاذ دیپلماسی فعال انقلابی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تروریسم اقتصادی و اقدامات تنش آفرین و بی ثبات کننده آمریکا در منطقه، پیش نویس ۱۰ طرح را آماده کرده اند که یکی از این طرحها با عنوان "طرح الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشورهای منطقه میزبان پایگاههای نظامی آمریکا" اعلام وصول شده است.

این طرح دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف میکند با توجه به ضرورت حفظ امنیت ملی، چنانچه ازسوی پایگاههای نظامی آمریکا حاضر در کشورهای همسایه، اقدامی علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد، دولت جمهوری اسلامی ایران تبعات این اقدام را متوجه کشور مزبور دانسته و اقدام مناسب و متقابل علیه آن کشور را اتخاذ کند.

ارزیابی طرح

یکم - عنوان و کلیات محتوای این طرح مورد پذیرش است و هر کشوری که میزبان اقدامات نظامی علیه ایران شود تبعات آن را نیز باید بپذیرد.

دوم - رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای تضمین امنیت و صلح در منطقه خلیج فارس، بر پایه احترام متقابل و اصل عمل جمع - مشارکتی برای تحقق امنیت بومی بوده است و در این راستا وزیر امور خارجه، طرح انعقاد »پیمان عدم تعرض" میان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه را پیشنهاد کرده است.

سوم - این گزاره مورد اشاره قرار می گیرد که حضور نیروهای خارجی فرامنطقه ای در قالب امنیت وارداتی، به تشدید بی اعتمادی، رقابت تسلیحاتی و افزایش تنش منجر خواهد شد. شایان ذکر است هم اکنون نیروهای نظامی آمریکا در بیش از 2۱ پایگاه رسمی نظامی بزرگ در کشورهای؛ عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، امارات و عمان و همچنین تعداد زیادی پایگاههای کوچک، موقت، فرودگاههای غیرنظامی و... در قالبهای مستقل و یا نیروهای مستشاری استقرار یافته اند.

چهارم - با یادآوری تصویب قانون "اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا« نیروهای نظامی آمریکا در منطقه به عنوان تروریست مورد شناسایی قرار گرفته و هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی به این نیروها جهت تقابل با جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می شود.

پیشنهادها

موارد زیر به عنوان بندهای الحاقی برای افزوده شدن به متن ماده واحده طرح پیشنهاد می شود:

۱ .جمهوری اسلامی  ایران، مسئولیت اقدامات نظامی ـ اطلاعاتی آمریکا در کل منطقه غرب آسیا علیه امنیت و منافع سرزمینی و فراسرزمینی جمهوری اسالمی ایران را برعهده کشورهای میزبان نیروهای نظامی آمریکا دانسته و همکاری با آمریکا را به مثابه مشارکت در عمل تروریستی مورد شناسایی قرار میدهد.

2 . وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح موظف هستند، گزارش های منظم سه ماهه از آخرین تحولات، اقدامات و ظرفیتهای موجود پایگاههای نظامی آمریکا در خلیج فارس را ارائه نموده، به گونه ای که سیاستگذاریهای بعدی در بند »3 »براساس این گزارشها صورت پذیرد.

3 . شورایعالی امنیت ملی مکلف است، از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه ماه به تهیه و انتشار فهرست دولتهای میزبان پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه به عنوان دولت حامی تروریسم مشتمل بر آن دسته از دولتهای خارجی که علیه امنیت جمهوری اسالمی ایران از طریق ایجاد پایگاه، در اختیار نهادن تجهیزات، تأمین مالی، مشاورت نظامی ـ اطالعاتی، اجازه اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود با آمریکا همکاری مینمایند، اقدام نماید.

4 . دولت موظف است به پیشنهاد وزیر امور خارجه نسبت به تنظیم روابط اعم از قطعی یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولتهای مندرج در فهرست مذکور در بند )3 )این قانون، اقدام نموده و ضمن بازتعریف روابط سیاسی و اصلاح مواضع جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بین المللی درباره این کشورها، در مورد اتباع آنها اعم از حقیقی یا حقوقی نیز محدودیتهای تجاری و اقتصادی،

محدودیتهای کنسولی و... را اعمال کند.

5 . دولت جمهوری اسالمی ایران به ویژه دستگاه دیپلماسی در وزارت امور خارجه موظف است؛ از طریق کاربست دیپلماسی فعال دوجانبه و با استفاده از ظرفیتهای حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی با کشورهای منطقه خلیج فارس، در جهت پاسخگو کردن این کشورها درباره نیات، اهداف، ظرفیتها و اقدامات احتمالی پایگاههای نظامی آمریکا بکوشد و هشدارهای لازم درباره هرگونه همکاری این

کشورها به گونه ای که در چارچوب بند )۱ )این قانون قرار گیرد، ارائه شود.

6 . وزارت امور خارجه با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی ضمن اینکه در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره میاندازند، اقدامات متقابل و قاطع به عمل آورد، اقدامات مقتضی علیه کشورهای میزبان به عنوان مشارکت در عمل تروریستی آمریکایی ها نیز صورت دهند.

7 . وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی و نظامی مرتبط مکلف هستند؛ فهرست سازمانهای نظامی و فرماندهان آنها، نهادهای اطلاعاتی و رؤسای آنها، سازمانهای تابعه آنها، شرکتها و تمامی اشخاص حقیقی که به واسطه میزبانی نیروهای تروریست آمریکا در خلیج فارس در پی ضربه زدن به منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی هستند، را برای تعقیب قضایی اعلام  نموده و قوه قضائیه جمهوری

اسالمی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون باید اسامی ااعلام  شده را براساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین مرتبط، به عنوان سازمان و افراد حامی تروریسم تحت تعقیب و مجازات قرار دهد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s