ساعت24-رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از کنترل هوشمند و سیستمی امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت خبر داد و گفت: این قابلیت موجب جلوگیری از خطا و یا فراموشی کاربران بخش خصوصی در امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد می‌شود.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری در مورد کنترل سیستمی امضای الکترونیکی گفت: بر اساس مصوبات هیئت دولت در سال 99، حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی پاکت‌های «ب» و «ج» اسناد فنی و مالی در دستور کار قرار گرفت و امروز کنترل هوشمند امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت، هنگام بارگذاری اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عملیاتی شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه عملیاتی شدن این مصوبه موجب کنترل هوشمند امضای اسناد مذکور می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که سامانه تشخیص دهد اسناد فنی و مالی مجهز به امضای الکترونیکی مدیرعامل و مهر الکترونیکی شرکت نیستند، عملیات بارگذاری اسناد انجام نمی‌شود.

دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درخصوص کنترل هوشمند اسناد مربوط به افراد حقیقی اظهار داشت: در صورتی‌که پیشنهاد دهنده، یک شخص حقیقی باشد، سامانه صرفا امضای الکترونیکی همان فرد کنترل می‌کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: این قابلیت علاوه بر جلوگیری از خطا و یا فراموشی کاربران بخش خصوصی در امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد، موجب تسهیل امور کاربران بخش دولتی در کنترل درستی امضای اسناد می‌شود.

سند راهنمای مربوط در وب‌سایت سامانه به آدرس setadiran.ir قابل دسترس است؛ همچنین مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه با شماره سراسری 1456 آماده پاسخگویی به سوالات مربوط در این زمینه است.

کد خبر 566286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.