پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲

لوپن اظهارات اسلام ستیزانه خود را پس گرفت

ساعت 24-مارین لوپن رئیس حزب "تجمع ملی" فرانسه در گفتگو با شبکه رادیویی اروپ ۱ همه اظهارات و رفتارهای اسلام ستیزانه خود را رد کرد

شبکه رادیویی اروپ ۱ در صفحه توییتر خود ویدیویی را منتشر کرد که در آن مجری شبکه پرسش‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کند و مارین لوژن صرفا به پاسخ‌های کلی اکتفا می‌کند.

مجری شبکه از لوپن می‌پرسد که بر اساس نظرسنجی اخیری که روز چهارشنبه با عنوان "امروز در فرانسه" در روزنامه لوپاریزین منتشر شد، ۴۰ درصد از مسلمانانی که در فرانسه زندگی می‌کنند اعلام کردند در طول پنج سال اخیر گرفتار تبعیض نژادی شده اند. شما در مورد موضوع "اسلام در فرانسه" که اکنون به عنوان یک معضل در جامعه فرانسه مطرح است چه فکری می‌کنید؟ آیا شما با اظهارات خود احساس نمی‌کنید در مسئولیت خود در این زمینه سهمی دارید؟ آن‌ها امروز فکر می‌کنند قربانی شده اند.

مارین لوپن با نفی ترویج نژادپرستی می‌گوید: چرا من باید در به وجود آمدن این معضل جامعه سهمی داشته باشم؟ من چه زمانی اسلام و تروریسم را مرتبط دانستم و اعلام کردم این دو مقوله رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند؟

لوپن در حالیکه به رد اتهامات تلاش می‌کند مجری شبکه می‌پرسد شما یک بار که در حال خروج از یک نشست بودید، به زنی محجبه که فرزندش بر روی زانوهایش نشسته بود، حمله کردید. این حرکت از نظر شما چه معنایی دارد؟

لوپن از پاسخ دادن خودداری کرده و می‌گوید: من به شما در این باره پاسخ خواهم داد چرا که مرا متهم به انجام کار وخیمی می‌کنید.

طبق گفته مجری شبکه اروپ ۱ مسلمانان فرانسه اکنون به خاطر شرایط نفرت پراکنی احساس ناراحتی می‌کنند.

منبع: صداو سیما
s