• حاشیه نشینی 30 درصد جمعیت استان تهران

    حاشیه نشینی 30 درصد جمعیت استان تهران

    ساعت 24 - حاشیه نشین ها در همه کشورها ازجمله ایران به دلایل گوناگون هنجارها را از تعادل خارج می کنند و دردسرهای اقتصادی و اجتماعی درست می کنند و روزی می رسد که دولتهت ناچار می شوند محل سکونت آنها را شهر بنامند واین داستان در اسلامشهر و قرچک تجربه شده است .

s