• مهمترین دلیل گرایش به مواد مخدر چیست؟

    مهمترین دلیل گرایش به مواد مخدر چیست؟

    ساعت24-رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از خانواده های امروزی از کارکردهای مختلف مواد مخدرهای گوناگون اطلاع دقیقی ندارند.