• «دبستانی‌ها» در مدار خشونت ناخواسته

    گزارشی از افزایش ناهنجاری‌های لجام‌گسیخته بین گروهی از دانش‌آموزان

    «دبستانی‌ها» در مدار خشونت ناخواسته

    ساعت24-حقیقت این است که در حال حاضر خود دبیران و معلم‌ها نیز آموزش درستی برای برخورد با دانش‌آموزان و هنجارشکنی‌های دانش‌آموزان ندارند! ضمن اینکه در دروس آموزشی آنها نیز چنین نکاتی کمتر توجه شده است. در مقابل برای دانش‌آموزان نیز باید آموزش‌های رفتاری ضروری درنظر گرفته شود و در کتاب‌های درسی این موضوعات پیش‌بینی شود، چراکه تازمانی که معلم‌ها و مربیان مدارس و حتی خود دانش‌آموزان با این آموزش‌ها آشنا نشوند، چطور انتظار داریم که لجام‌گسیختگی دانش‌آموزان تغییر کرده و اصلاح شود؟!

پیشنهاد