• سایه سنگین ترس و نگرانی بر کشور

    موارد ابتلای قطعی به کرونا به مرز ۲۸نفر رسید

    سایه سنگین ترس و نگرانی بر کشور

    ساعت 24-همانطور که پیش‌بینی می‌شد آمار ابتلا به کرونا در ایران در یک رشد جهشی از ۱۸ مورد در ظهر روز جمعه دوم اسفند به احتمالی نزدیک به ۸۰۰ مورد در ظهر دیروز رسید. گرچه به گفته کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت تا ظهر دیروز بیش از ۷۸۵ نفر مشکوک به کرونا به مراکز درمانی مخصوص کرونا ارجاع شدند و تحت نظر قرار گرفتند تا بررسی‌های بیشتری روی آنها انجام شود و افراد مشکوک به ویروس کرونا در شهر قم از ۳۰۰ نفر فراتر رفته‌اند، اما تاکنون موارد قطعی تنها ۲۸ مورد و فوت ۵ موردند که به نظر می‌رسد با انجام آزمایش‌های نهایی این رقم افزایش خواهد داشت.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s