رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 120294

دستگاه ادراری طیور

قسمت اصلی دستگاه ادراری دو كلیه هستند ، كه درست زیر ریه ها قرار می گیرند . هر كلیه دارای یك میزنای است كه به كلواك راه می یابد . قسمت اصلی ادرار پرندگان اسیداوریك است (محصول نهایی متابولیزم پروتئین ها) كه در كلواك با مدفوع مخلوط می گردد و بشكل یك ماده خمیری سفید دفع می گردد .

منبع : مؤسسه مرغداری ایران

تازه‌ترین خبرها