کد خبر 254259
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۹

برای نوشتن یک طرح پایان نامه، معمولاً فرم های از پیش تهیه شده ای وجود دارد که دانشجو باید آن را پر کند. پروپوزال یا طرح پایان نامه باید زیر نظر استاد راهنما تدوین شود. با توجه به این که فرم های پروپوزال بخش های یکسان و مشابه فراوانی دارند، توضیحات لازم برای پر کردن هربخش ارایه می شود. دانشجو باید فرم طرح پایان نامه یا پروپوزال را تکمیل نماید(پیش نویس) و پس از رویت و هماهنگی با استاد راهنما آن را نهایی نماید. دقت کنید که برای تدوین فرم پروپوزال نباید بخش های اساسی مربوط به تحقیق خالی بماند. 

چگونه پروپوزال بنویسیم - برای نوشتن یک طرح پایان نامه، معمولاً فرم های از پیش تهیه شده ای وجود دارد که دانشجو باید آن را پر کند. پروپوزال یا طرح پایان نامه باید زیر نظر استاد راهنما تدوین شود. با توجه به این که فرم های پروپوزال بخش های یکسان و مشابه فراوانی دارند، توضیحات لازم برای پر کردن هربخش ارایه می شود. دانشجو باید فرم طرح پایان نامه یا پروپوزال را تکمیل نماید(پیش نویس) و پس از رویت و هماهنگی با استاد راهنما آن را نهایی نماید. دقت کنید که برای تدوین فرم پروپوزال نباید بخش های اساسی مربوط به تحقیق خالی بماند. 
بخش های مشترک در فرم های طرح پایان نامه های دانشگاهی که حتماً باید پر شوند و توضیحات آن در ادامه ارایه می شود. 
1. معرفی طرح پایان نامه: نوشتن عنوان پایان نامه به فارسی و انگلیسی، رشته و مقطع تحصیلی دانشجو. 
2. معرفی دانشجو، اساتید راهنما و مشاور: نوشتن مشخصات فردی دانشجو، اساتید راهنما و مشاور. 
3. اطلاعات مربوط به پایان نامه: نوشتن زبان پایان نامه(فارسی یا غیرفارسی)، نوع پژوهش از نظر هدف (توضیح در انتخاب روش تحقیق همین فصل)، تعدادواحدپایان نامه و پرسش اصلی تحقیق. 
4. بیان مساله: در این بخش باید ابعاد و حدود مساله را مشخص کرد و مساله را به طور دقیق معرفی نمود. دانشجو، جنبه های مجهول، مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق و منظور تحقیق را بیان می کند. بیان مساله تشریح مشکلات و تعارضاتی است که در ذهن دانشجو یک پرسش یا سوال اساسی را ایجاد کرده است. در واقع با مرور منطقی دلایل پدیدآیی سوالات، در پایان پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق مطرح می شود. یکی از مهم ترین مراحل در انجام تحقیق، طرح یک سوال یا پرسش خوب است. پژوهش با سوال شروع و با اقدامات سازمان یافته به جواب منتهی می شود. محل مناسب برای توضیح دلایل شکل گیری و معرفی این سوال، بخش بیان مساله است. در بیان مساله باید به عملی بودن آن توجه شود. مساله باید اهمیت و ارزش کافی برای سرمایه گذاری داشته باشد و بتواند هیات تصمیم گیرنده را متقاعد نماید که یا در زمینه موردنظر اطلاعاتی وجود ندارد؛ یا اطلاعات اندکی وجود دارد؛ یا اطلاعات موجود اشتباه است؛ و یا چیزهای جدیدی را بر پیکره شناخت موجود خواهد افزود. برای این منظور در تدوین بیان مساله باید به یافته ها و اموری استنادکنید که مساله های برجسته ای را به میان می کشند. در بیان مساله باید بر اساس مستندات و دلایل نشان دهیم که مساله ای وجود دارد. 
5. سوابق مربوط: بیان مختصر سابقه از تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظریه های علمی موجود درباره موضوع تحقیق می باشد. در این بخش بهتر است که 5 تحقیق جدید فارسی و 5 تحقیق جدید انگلیسی در فاصله ده سال گذشته با ذکر منبع و قالبی به شکل : "نام محقق، سال، عنوان، روش نمونه گیری، آزمودنی و نتیجه" اقدام گردد.
6. بخش فرضیه ها: فرضیه پاسخی فرضی به مسأله یا پرسش های پژوهش است. فرضیه یک پیشنهاد یا پیش بینی منطقی است که پس از آزمایش و بررسی رد یا قبول می شود. فرضیه هایی که در تحقیق بیان می شوند باید مانند اهداف مطالعه به طور دقیق، واضح و کامل و با استفاده از واژه های قابل اندازه گیری بیان شوند. کاربرد فرضیه صفر برای آن است که دانشجو یک پاسخ احتمالی به عنوان شکل مخالف پاسخ خود یا فرضیه صفر را آزمون کند و در این حالت، دانشجو اعلام می کند که فرض صفر رد شده و فرض مقابل آن پذیرفته است. 
7. بخش اهداف تحقیق: هدف کلی هر تحقیق همان عنوان منتخب خواهد بود و اهداف ویژه یا اختصاصی، موارد جزیی شده ای است که محقق را به هدف کلی می رساند. در هریک از انواع پژوهش ها، اهداف خاصی دنبال می شود که آنها بر شکل گیری و چگونگی بیان مساله تاثیر می گذارد و از آن تاثیر می پذیرد. یکی از عوامل موثر بر تعیین هدف پژوهش این است که دانشجو با خود بیاندیشد که پس از پایان پژوهش راجع به چه چیزی گزارش خواهد داد. 
8. بخش اهمیت و ضرورت تحقیق: این بخش را می توان در دو محور اهداف کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق پاسخ داد. در محور اهداف کاربردی باید نوشت که نتایج به دست آمده چه کاربردی خواهد داشت. در محور ضرورت های خاص انجام تحقیق باید با بیان تناقض هاو مشکلات به کمک منابع علمی به لزوم تحقیق و کاربردهای آن اشاره کرد. برای بیان اهمیت و ضرورت تحقیق، باید به دلایل انجام پژوهش در رابطه با مساله مطرح شده اشاره کنیم. همانطور که در بیان مساله اشاره شد، باید با استدلال منطقی و در ادامه مساله ای که مطرح شده، به ضروت اجرای تحقیق و امکان استفاده کاربران احتمالی آن بپردازیم. 
9. بخش روش تحقیق: در اینجا باید به روش تحقیق، جامعه، نمونه و متغیرهای تحقیق اشاره شود. 
10. بخش روش گردآوری اطلاعات: در اینجا باید شیوه گردآوری اطلاعات بر اساس نوع روش تحقیق منتخب، توضیح داده شود. بر این اساس شما می توانید به روش های میدانی، کتابخانه ای(اسنادی)، آزمایشگاهی یا دیگر روش ها اشاره کنید. 
11. بخش ابزارگردآوری اطلاعات: باید مشخص کرد که از کدام یک از ابزارهای پرسشنامه، آزمون، مصاحبه، مشاهده و یا هرگونه سیاهه احتمالی استفاده می کنید. 
12. بخش روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: در اینجا باید روش های آماری منتخب را معرفی کنید. 
13. جدول زمان بندی مراحل انجام تحقیق: در این بخش، باید در یک زمان بندی از تصویب تا دفاع نهایی را مشخص می کند. این دوره معمولاً برای پایان نامه های کارشناسی ارشد، 6ماهه و برای رساله های دکترا یکساله است. 
14. بخش فهرست منابع ومآخذ (فارسی وغیر فارسی ) مورد استفاده در پایان نامه: در اینجا باید تنها منابعی نوشته شوند که در بیان مساله و سایر بخش های پروپوزال از آنها استفاده شده است. در این صورت منابع را می توان با توجه به ملاحظات زیر نوشت. چگونه پروپوزال بنویسیم
• ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا تنظیم می شوند.
• شماره و ردیف. نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده(سال انتشار). عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا رساله دکترا(این قسمت با حروف ایتالیک و سیاه حروفچینی شود)، نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارایه گردیده است. شماره مجله یا شماره جلد کتاب. شماره صفحه هایی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است(در صورتی که کل منبع موردنظربه عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه ها نیست). 
• توجه شود که نام و نام خانوادگی با علامت ویرگول، سال با علامت پرانتز و سپس نقطه، عنوان با علامت نقطه، و انتشارات با شهر نشر و صفحه ها با علامت ویرگول از یکدیگر جدا شوند. 
• در صورتی که منبع بیش از یک نفر نویسنده داشت، پس از نوشتن نام هر نویسنده(ابتدا نام خانوادگی بعدکاما و بعد نام) از علامت (؛) برای جداکردن نام ها استفاده می کنیم. اگرمنبع مورد استفاده تعداد نویسندگان زیادی داشت، لازم است اسامی تمامی آنها قید شود. 
• در زمینه کتاب ها یا مقالاتی که به یک نویسنده تعلق دارند، رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها ضرورت دارد. دراین حالت ابتدا مورد جدیدتر مطرح می شود. 
• اگر کتاب ترجمه شده است، نام مترجم پس از نام کتاب به شکل مثال زیربیان شود : بست، جان دبلیو(1373). روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه حسن پاشاشریفی؛ نرگس طالقانی. تهران: انتشارات رشد، 23-27
• در صورتی که مقاله از اینترنت یا لوح فشرده انتخاب می شود، منبع نویسی به شکل زیرصورت گیرد: نام خانوادگی، نام نویسنده(سال نشر). عنوان مطلب، تاریخ دریافت، نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده. در مورد مقالاتی که از سایت های اینترنتی استفاده می شود، آدرس سایت به همراه دیگر اطلاعات مانند رفرنس های کتاب و مجله آورده شود.چگونه پروپوزال بنویسیم

کد خبر 254259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.