پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵

اختصاص زمان برای رسانه های جمعی 63 برابر فعالیت های داوطلبانه و خیریه

مردم ایران تشنه خبر یا خود خواه

موبب

ساعت 24 -درحالی که ایرانیان بالای 15 سال شهرنشین ایران از 24 ساعت شب و روز خود تنها 2دقیقه برای فعالیت های داوطلبانه وخیریه اختصاص داده است و فقط 15 دقیقه به فعالیت های ورزشی اختصاص داده است ، درشبانه روز 2ساعت و 7 دقیقه یعنی 127 دقیقه از شب و روز خود را به استفاده از رسانه های جمعی اختصاص داده است.

 یک محاسبه ساده نشان می دهد نسبت وقتی که ایرانیان شهرنشین بالای 15 سال به استفاده از رسانه های جمعی اختصاص می دهند 63 برابر وقتی است که به فعالیت های داوطلبانه و خیریه اختصاص می دهند. ایرانیان بالای 15 سال شهرنشین در 24 ساعت از شب وروز8 برابر فعالیت های ورزشی و 4 برابر فعالیت های آموزشی و فراگیری است. به نظر می رسد گسترش شبکه های اجتماعی و گسترش و تنوع ابزارهای اینترنتی و ارتباطاتی به ویژه کاربردهای تلفن همراه دراین وضعیت دخالت تمام عیار داشته است. با این همه و درصورتی که توجه داشته باشیم شبکه های اجتماعی همه انواع اطلاعات و خبرهای گوناگون درباره همه چیز را منتشر می کنند می توان ادعا کرد جامعه ایرانی شهرنشین بالای 15 سال به دلایل گوناگون تشنه اطلاعات و خبرشده اند. از سوی دیگر می توان با استناد به این امار نتیجه گرفت ایرانیان برخلاف آموزه هایی که از رسانه های حکومتی منتشر می شود بیشتر از سایرجامعه ها به خو د اهمیت می دهند یا دیگران. البته می توان همچنین استنتاج کرد که راه برای فعالیت های داوطلبانه درایران ناشناس و ناهموار است.

صمد احسانی کارشناس آمارهای اجتماعی و خانوار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز در گفت‌وگو با شبکه پیام‌رسان سروش مرکز آمار ایران، در رابطه با طرح گذران وقت توضیحاتی را ارائه داد که خلاصه این مصاحبه به شرح زیر است: بیشترین فعالیت انجام‌شده توسط اعضای 15 ساله و بیشتر خانوار در 24 ساعت شبانه‌روز مربوط به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی با 13:22 دقیقه که مدت‌زمان آن در بین زنان و مردان برابر بوده است.    سپس فعالیت خانه‌داری با 3:21 دقیقه که 5:25 دقیقه مربوط به زنان و 1:12 دقیقه مربوط به مردان بوده است . در رتبه سوم فعالیت کار و فعالیت شغلی با 2:48 دقیقه که 41 دقیقه مربوط به زنان و 5 ساعت مربوط به مردان بوده است  و کمترین فعالیت انجام شده،  فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه با 2 دقیقه و پس از آن فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی و فعالیت ورزشی با 15 دقیقه بوده است که متأسفانه زمان بسیار کمی است.  از مقایسه نتایج طرح گذران وقت در سال‌های 88-87با 94-93 فرآیند مدت زمان گذران وقت در گروه های مختلف فعالیت تقریباً برابر بوده است .او می گوید:هدف کلی از اجرای این طرح شناخت الگوی گذران وقت و متوسط مدت‌زمان فعالیت‌های انجام‌شده‌ی افراد جامعه‌ی شهری و تغییرات آن‌ها برحسب بخش‌های اصلی " طبقه‌بندی‌ فعالیت‌های گذران وقت در ایران بر اساس  ICATUS" است. این هدف با برآورد فصلی و سالانه‌ی شاخص‌های گذران وقت تأمین می‌شود.طرح آمارگیری گذران وقت برای اولین بار در فصل پاییز سال 1387 و سپس در فصول زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388 در نقاط شهری کشور اجرا شد. در سال 94-1393 نیز طرح آمارگیری گذران وقت در فصول پاییز و زمستان 1393 و بهار و تابستان سال 1394 توسط مرکز آمار ایران تهیه و اجرا شد.جامعه‌ی هدف این طرح، شامل تمامی افراد 15 ساله و بیش­تر در خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در مناطق شهری کشور، در فصل‌های پاییز و زمستان سال 1393 و بهار و تابستان سال 1394 است.زمان آماری این طرح برحسب مورد، هفته‌ی گذشته یا یک شبانه روز پیوسته در طول هفته‌ی آمارگیری است.در این آمارگیری، اطلاعات خانواری مورد نیاز از طریق مصاحبه‌ی رودررو مأمور آمارگیر با مطلع‌ترین عضو خانوار و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری می‌شود. اطلاعات فردی نیز به شیوه‌ی خود اظهاری از طریق تکمیل پرسشنامه، توسط هر یک از افراد 15 ساله و بیش­تر خانوارهای نمونه جمع‌آوری می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s