پرهیز از آموزش مستقیم به کودکان به ویژه درباره نکات اخلاقی
ارائه پاسخ‌های سنجیده به پرسش‌های کودکان و پرهیز از ارائه یک پاسخ به همه
حرف زدن و قصه گفتن برای کودکان
همبازی شدن با کودکان و ارتباط کامل چشمی با آن‌ها به نحوی که ‌حس کنند به آن‌ها اهمیت می دهیم.
تشویق، تشویق، تشویق!
وقتی با کودکان به سر می بریم، صبور باشیم و با پرسش های مکرر آن‌ها با حوصله برخورد کنیم.
مشارکت دادن بچه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و نظرخواهی از آن ها حتی اگر اِعمال نکنیم.
فراهم آوردن محیط شاد، پرانرژی و مملو از امید و امنیت در خانه و محیط‌های ‌آموزشی و تربیتی
پرهیز از انتقال مشکلات، کاستی‌ها و دشواری ها در حضور کودکان
بها دادن به خردسالان در جمع های خانوادگی و دوستان و مراقبت از شخصیت آن ها
افزایش مطالعه و تقویت توانمندی های فکری، روحی و روانی والدین و مربیان
همجواری و مصاحبت با افراد موفق در دیدارهای دوستانه و خانوادگی
انتقال پیام‌های آموزشی و اخلاقی به شیوه کاملا غیرمستقیم و در قالب روش های مورد علاقه کودکان با کودکان مهربان و صمیمی باشیم و با وجود این در برابر خواسته های نامعقول آن‌ها قاطع و منطقی.
موانع تخیل را از سر راه برداریم و مانع پرواز پرنده خیال و رؤیاهای کودکان نشویم!
مایه آرامش و امنیت کودکان و فرزندان پیش دبستانی خود باشیم. بچه ها در این سنین جنب و جوش دارند، می سازند، خراب می کنند و دوباره می سازند و ما باید با آن ها بسازیم و همراهی شان کنیم.
کمتر تذکر بدهیم و بیشتر آزادی عمل و میدان آزاد فعالیت را برای آن ها فراهم کنیم.

خراسان