تولد تا شش ماهگی ۲ میلی‌گرم
هفت تا دوازده ماهگی سه میلی‌گرم
یک تا سه سالگی سه میلی‌گرم
چهار تا هشت سالگی پنج میلی‌گرم
نه تا سیزده سالگی یازده میلی‌گرم
نوزده سال تا پایان عمر یازده میلی‌گرم و بیشتر
مقدار زینک برای زنان و دختران در سنین مختلف تغییرات زیادی به خود می‌بیند که به شرح زیر است:

تولد تا شش ماهگی ۲ میلی‌گرم
هفت تا دوازده ماهگی سه میلی‌گرم
یک تا سه سالگی سه میلی‌گرم
چهار تا هشت سالگی پنج میلی‌گرم
نه تا سیزده سالگی هشت میلی‌گرم
چهارده تا هجده سالگی نه میلی‌گرم. اگر فردی در این سنین باردار باشد مقدار روی مورد نیاز بدنش از نه به دوازده تغییر می‌کند و برای دوران شیردهی نیاز است که سیزده میلی‌گرم زینک مصرف کند.
نوزده سال تا پایان عمر ۸ میلی‌گرم. هرچند توصیه شده است که زنان مقدار مصرفی خود را بر اساس عادت‌های ماهانه، بارداری و همچنین دوران شیردهی افزایش دهند چرا که روی نه آن‌ها برای سلامتی خود آن‌ها بلکه برای نوزادان نیز لازم و ضروری است.

سلامانه