کد خبر 587137
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۱
اصولگرایان کاربلد را هم به دولت راه ندادند

ساعت 24 - سید ابراهیم رییسی در میان روسای دولتهای پس از جنگ کمترین سابقه اجرایی در دولت را داشت که رییس دولت شد. سابقه اودر اجرا حتی از محمود احمدی نژاد که اونیز تجربه اش نسبت به دیگر روسای جمهور کمت بود نیز کمتر بود. شاید به همین دلیل بود که رییس دولت سیزدهم در انتخاب همکارانش برای دولت به ویژه وزیران ومعاونان در حوزه اقتصاد ضعیف ترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. نشانه های این . این ضعف را می توان در انتخاب وزیر اقتصاد دولت فعلی با وزیر اقتصاد دولت اول حتی احمدی نژاد مقایسه کرد ودید.

اگر تجربه ودانش و سابقه داود دانش جعفری را با سابقه احسان خاندوزی را در هنگام کسب منصب وزارت اقتصاد مقایسه کنید به این نتیجه گیری می رسیدکه رییسی ساده انگاری کرده است. همچنین اگر تجربه و سابقه فعالیت ودانش رییس بانک مرکزی دولت اول احمدی نژاد یعنی ابراهیم شیبانی با رییس فعلی بانک مرکزی ونیز رییس سازمان برنامه وبودجه دولت سیزدهم با رییس سازمان برنامه های پیشین مقایسه شود به انتخاب های اشتباه رییسی پی خواهیم برد. .رییسی حتی در انتخاب وزیران ستادی مثل مثل وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی کشاورزی و راه و شهرسازی نیز کامیاب نبوده است. . نتیجه این انتخاب هایضعیف در حوزه بالاترین مناصب اجرایی در بخش اقتصاد این شده است که هیچ قشر وگروهی از شهروندان ایرانی وحتی نهادهای اصلی قدرت از برآیند کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم رضایت ندارند. با وجود بزک کردن بخشی از رسانه ها که این دولت چنین وچنان کرده است اما واقعیت این است که دولت در سیاستگذاری بخشهای اصلی اقتصاد مثل سیاستهای بودجه ای ، سیاستهای مالی ونیز سیاستهای تجاری وصنعتی چیزی برای افتخارکردن ندارد. حقیقت این است که فرماندهان اقتصاد در دولت و بخش تولید روزمرگی در پیش گرفته و وعده های دور از واقعیت داده ومی دهند. نوشته حاضر قصد ندارد دراین باره وارد جزییات شود ونارضایتی شهروندان را معیار ناکامی دولت سیزدهم در بخش اقتصاد به حساب می آورد.

به نظر می رسد در این وضعیت ،رییس دولت سیزدهم برای عبور از این گردنه سخت و برای اینکه بتواند با اقتصاد ایران که حالا دارد از او انتقام می گیرد گویا قصد دارد برخی از مدیران را تغییر دهد و مجلس یازدهم نیز در مسیر استیضاح برخی از وزیران اقتصادی است. تا اینجای کار یک وزیر مهم افتاده است و یک وزیر نیز در صف استیضاح قراردارد. آیا این تغییرات وتغییرات احتمالی دیگر می توانند دولت را برای سپری کردن از بدترین روزهای اقتصادایرانیاری کنند؟ آیا اگر موج تغییرات وزیران اقتصادی گسترده تر شود به دولت این دولت قدرت را می دهد که از بدتر شدن شرایط اقتصادی وبه ویژه بدتر شدن کسب وکار ومعیشت شهروندان جلوگیری کند؟ دراین باره دیدگاهها گوناگون است . برخی باوردارند برای اینکه شدت درجه انتقام اقتصاد از دولت رییسی کاهش یابد می توان شماری از نیروهای ورزیده تر و دارای تجربه و اندیشه در بخش اقتصاد را به دولت آورد و زمام امور اقتصاد را به آنها سپرد. به طور مثال آیا فردی مثل داود دانش جعفری که یک اصولگرای قدیمی است و سابقه طولانی دراجرا دارد و نیز در مجمع تشخیص مصلحت تدبیر کلان اقتصاد را دیده وتجربه کرده است نمی توانست وزیر اقتصاد دولت سیزدهم باشد؟ ایا در میان اصولگرایان استخوان خرد کرده در اجرا و قانونگذاری نمی شد کسی را پیدا کرد که معاون اول رییس جمهور باشد و اقتصاد را به او سپرد؟ بدیهی است که می شد اما رییس دولت سیزدهم به دلیل نا آشنایی با اقتصاد و پیچیدگی های آن ، مدیران کم سابقه در اجرا و پرمدعا را را به کار گرفته است و حالا می داند این گروه بار اقتصاد را به منزل نمی رسانند. . پیشنهاد نوشته حاضر این است : آقای رییسی بیشتر از این خود را در معرض انتقام اقصاد قرارندهد و با بیشترین شتاب وبا استفاده از نیروهای دردسترس ، مدیران شجاع و پردل وجرات و کاربلد در اقتصاد را به کابینه دعوت کند. رییس می تواند از بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی نیز برای انتخاب افراد کارامدتر برای مدیریت اقتصاد استفاده کند.

محمد صادق جنان صفت - روزنامه آرمان امروز

کد خبر 587137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.