رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 600416

زیر پوست جامعه وچشم هایی که نمی بینند

یکم-  شرایط به شدت پیچیده شده و بسیار رویکرد ها در زیر سطح جامعه تغییر کرده  است. این دگرگونی زیرپوستی به جوانان ایرانی به خوبی دیده می شود که از نظر کسانی که باید هوشیار بوده باشند و حتی افکار عمومی دور مانده است.دیگر رویکردی که تغییر کرده مقوله  حجاب است. برخورد زورمدارانه با این رویکرد سال ها پیش شروع شد و به جای باریک کشید ه شده است .

طبیبیان
dir="RTL" style="text-align:right">دوم- این نکته ای که در باره یک سناتور آمریکایی در جراید غربی سال ها پیش خواندم بارها این روزها به ذهن من می آید. روزنامه نگاری از او درباره شکست فاجعه باری که در سیاست خورده بود پرسیده وگفته بود عامل اصلی شکست تو چه بود؟ پاسخ سناتوراین بود: عامل شکست من کسانی بودند که به آن ها حقوق می دادم تا به من دروغ بگویند. این شامل کسانی که حقوق می گیرند تا تملق بگویند، حقوق می گیرند تا واقعیت را وارونه جلوه دهند و حقوق می گیرند تا آنچه شما می خواهید بشنوید همان را بگویند هم می شود .

سوم- روزی از سال های دهه هفتاد بود که همکاری به من گفت تشکیلاتی وابسته به یک نهاد حکومتی مرکز پژوهشی فراهم کرده و رئیس آنجا خواسته اند ما هم برای بازدید به آن محل که نزدیک محل کار ما هم بود برویم و رفتیم. هنوز ارتباط اینترنت درکشور محدود بود ‌و کمتر مکانی چنین خدماتی در اختیار داشت. آن مرکز یک آنتن ماهواره ای و امکانات خوبی فراهم کرده بودند و جوانانی پشت کامپیوتر ها نشسته و مشغول جستجو در فضای مجازی و تهیه مطلب بودند. معلوم بود بودجه و هزینه دست و دل بازانه فراهم شده است. آنهااز نتیجه این جستجو ها بولتن تهیه می کردند. رئیس آنجا که فرد خوش خلقی هم بود و بعداً به مقاماتی هم رسید چند عدد از بولتن ها را به من نشان داد . محتوای اصلی بولتن ها سر شار از خبر های بد و تحلیل های منفی درباره آمریکا بود. مثلاً تعداد ورشکستگی کسب و کار ها در فلان ایالت، مشکلات فلان دانشگاه، اخراج کارکنان فلان کارخانه در ایالت دیگر ورشکستگی یک بانک در فلان جا و قطع برق و آسیب شبکه برق رسانی در فلان محل، قتل در خیابان فلان، فساد اخلاق…به ایشان گفتم در آمریکا رخداد های مثبتی هم اتفاق می افتد، مثل دست آورد های علمی و فنی، پیشرفت اقتصادی بلند مدت، ایجاد شرکت های جدید معرفی و عرضه کالاها و ابداعات تازه متعدد به جامعه…آیا بهتر نیست یک بولتن واقع بینانه تهیه کنید. چون اگر فردی این بولتن های شما را مدتی بخواند مطمئن خواهد شد تا چند ماه دیگر آمریکا از صحنه گیتی وَر خواهد افتاد. ایشان به جد گفت که کسانی که بولتن ها برایشان ارسال می شود علاقمند نیستند در مورد آمریکا نکته مثبتی بشنوند. بسیار حیرت انگیز و باور نکردنی بود. اما ظاهراً این فرآیند همه جانبه بوده است.

چهارم - اخیراً مرتباً از برخی مراکز، تحلیل ها و اظهار نظر هایی مطرح می شود که با واقعیت ها بسیار فاصله دارد. آیا اقتصاد کشور در حال پیشرفت و اوج گیری است و مشکلات در حال کاهش؟ آیا اثر این اظهار نظر ها بر مردمی که در جامعه زندگی می کنند و مشکلات را حس می کنند مثل نمک پاشیدن بر زخم نیست؟ در جایی عرض کردم تداوم تورم چهل - پنجاه درصد مانند نگهداشتن جامعه در آب جوش است. آیا همین یک شاخص گویا نیست؟ این اظهار نظر های دور از واقع ناشی از دریافت انواع همان نوع بولتن ها و گزارش ها نیست؟ این که عده ای منتظر فروپاشی عن قریب غرب نشسته اند چطور؟ به نظر می رسد این ها قربانی همان دستورات خودشان شده اند. بودجه فراهم کرده اند تا کسانی به ایشان سخنانی را بگویند که می خواهند بشنوند. از این مسیر چگونه می توان بازگشت و آسیب ها را ترمیم کرد، آیا می توان بازگشت؟

از صفحه تلگرامی دکتر محمد طبیبیان

تازه‌ترین خبرها