رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 619791

معضل مهاجران افغانستانی

ساعت 24- مهاجرت از یک سرزمین به سرزمین‌های دیگر از دیرباز تاریخ تا به امروز، یک مقوله بسیار بااهمیت برای شهروندان کشورهایی است که هدف مهاجرت قرار گرفته‌اند؛ شهروندان کشورهای مهاجرپذیر به ویژه کشورهایی که همواره به کیفیت مهاجرت و پیامدهای همه‌جانبه‌این پدیده برزندگی و کسب‌وکار امروز و فردای خود اهمیت می‌دهند.
ا

ین رخدادی است که برای ایرانیان اتفاق افتاده و شهروندان ایرانی با توجه به دور سوم مهاجرت افغانستانی‌ها به‌ایران می‌خواهند بدانند این پدیده چیست و چگونه باید با آن برخورد کنند. واقعیت آن است که یورش گسترده و شتابان دور سوم مهاجرت شهروندان افغانستانی در دو سال تازه‌سپری‌شده که باکیفیت مهاجرت در دوره‌های پیشین تفاوت بنیادین دارد، ایرانیان را نگران کرده و رسانه‌های مستقل از نهادهای قدرت به‌مثابه نمایندگان افکار عمومی‌از نهادهای مسوول می‌خواهند در این‌باره با شفافیت کامل پاسخ دهند که واقعا چه اتفاقی دارد می‌افتد. نگرانی‌های ایرانیان از سویه‌های گوناگون برخوردار است و تنها به مساله اقتصاد و اینکه به هرحال وجود ۶ تا ۸ میلیون از شهروندان افغانستانی بر اقتصاد ملی اثرات بازدارنده دارد، منحصر نمی‌شود، بلکه داستان ژرف‌تر و گسترده‌تر از این است. ایرانیان پافشاری دارند بر اینکه بدانند چرا نهادهای مسوول درباره مساله‌ای با این میزان اهمیت، سکوت کرده و رفتارشان به‌گونه‌ای است که به گفته‌ها و داوری‌های منتشرشده درباره ابهام‌های این مهاجرت گسترده دامن می‌زند. شهروندان ایرانی اصرار دارند بدانند برنامه نهادهای مسوول درباره مهاجرت گسترده و دامنه‌دار افغانستانی‌هایی که در این دو سال و نیز سال‌های پیش به‌ایران آمده‌اند، چیست؟ آیا قرار است مرزهای کشور همچنان باز بماند و مهاجران بیشتری به‌ایران بیایند؟ آیا اصولا سازوکارهایی برای مدیریت این پدیده که روندی خطرناک را تجربه می‌کند، از سوی نهادهای مسوول اندیشیده شده است؟ حقیقت این است برخی تجربه‌های تلخ در دهه‌های تازه‌سپری‌شده که با مدارا و بردباری و خود را به ندیده زدن در نهادهای مسوول پدیدار شده و پیامدهای بسیار تلخ و بازدارنده‌ای بر سرنوشت ایرانیان برجای گذاشته، مقوله مهاجرت افغانستانی‌ها بر نگرانی‌ها افزوده است.

تازه‌ترین خبرها