تعمیق شاخص فلاکت 25 استان کشور در پاییز امسال

پاییز امسال، شاخص فلاکت که دشواری و ناآرامی در اقتصاد را نشان می‌دهد، در مناطق شهری بیش از میانگین کشوری بوده است. رکورد شاخص فلاکت در شهرهای ایران در استان لرستان به ثبت رسیده و کمترین سطح آن نیز در استان تهران. همچنین بررسی‌ها حاکی از تشدید شاخص فلاکت در یک سال گذشته در مناطق شهری 

25 استان کشور است.

به گزارش اکو ایران، شاخص فلاکت شاخصی از میزان دشواری وضعیت اقتصادی در جامعه است. این شاخص از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید و رشد هر دوی این شاخص‌ها رفاه زندگی افراد را به طور جدی متاثر خواهد و زندگی روزمره آن‌ها را به مخاطره خواهد انداخت.

در پاییز 1402 شاخص فلاکت در سطح کشور برابر با 52 واحد بوده اما مقدار این شاخص در سطح استان‌های کشور متفاوت است. علاوه بر تفاوت استانی، ساختار شهری و روستایی مناطق نیز اقتصاد آن‌ها را متمایز و شاخص فلاکت را متفاوت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پاییز امسال سطح فلاکت در مناطق شهری برابر با 52.3 و در روستاها برابر با 51.7 واحد بوده است. این یعنی ساکنان شهرهای کشور نسبت به روستانشین‌ها 0.6 واحد فلاکت بیشتری را تجربه کرده‌اند.

شهرهای استان لرستان در صدر فلاکت شهری در ایران

در پاییز 1402 عدد شاخص فلاکت در سطح مناطق شهری کشور برابر با 52.3 واحد ثبت شده است. در این میان بیشترین میزان فلاکت در شهرهای استان لرستان وجود داشته است. در این استان شاخص فلاکت برابر با 64.2 واحد بوده که از مجموع تورم سالانه برابر با 50درصد در پایان پاییز و نرخ بیکاری برابر با 14.2درصد حاصل شده است. نرخ بیکاری بالای این استان را می‌توان علت رکوردزنی آن در سطح استان‌ها دانست. در پاییز 1402 لرستان دومین استان کشور با بیشترین نرخ بیکاری بوده است. چهارمحال و بختیاری، یزد و سیستان و بلوچستان دیگر استان‌ها با بیشترین سطح فلاکت در شهرهایشان بوده‌اند. از سوی دیگر کمترین سطح فلاکت نیز در شهرهای استان تهران وجود داشته است. در این مناطق نرخ تورم سالانه برابر با 39.2درصد و نرخ بیکاری برابر با 5.4درصد بوده و در نتیجه نرخ فلاکت برابر با 44.5 واحد بوده است.

تشدید فلاکت شهری در 25 استان کشور

یکی از اهداف اقتصادی که از سوی دولت‌ها به خصوص در ایران همواره مهم و دارای اولویت ذکر می‌شود افزایش سطح رفاه زندگی مردم است. یک راه برای ارزیابی میزان تحقق این اهداف ارزیابی سطح شاخص فلاکت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از پاییز سال 1401 تا پاییز امسال شاخص فلاکت در مناطق شهری 25 استان کشور افزایش یافته که در صدر آن‌ها شهرهای سیستان و بلوچستان بوده‌اند. میانگین شاخص فلاکت در شهرهای این استان از 53.36 واحد در سال گذشته به 61.96 واحد در سال جاری رسیده و بنابراین 8.60 واحد افزایش یافته است. شهرهای خراسان رضوی نیز دست‌کمی نداشته و در این مدت سطح فلاکت شهرهایشان 8.54 واحد افزایش یافته است. فارس و چهارمحال و بختیاری نیز در رده‌های بعدی بیشترین رشد سطح فلاکت در این یک سال قرار گرفته‌اند.

مقایسه جداگانه آمار تورم و بیکاری با سال گذشته روشن می‌کند که علت تشدید فلاکت در 25 استان کشور از جانب رشد تورم در این یک سال بوده است. با این حال در 6 استان نیز سطح فلاکت کاهش یافته که در این میان بیشترین کاهش مربوط به استان ایلام برابر با 2.68 واحد بوده است. در این استان شاخص فلاکت از 54.54 واحد به 51.86 واحد رسیده است.