رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 114786

درمان زگیل

درمان زگیل

وروکا ولگاریس یا زگیل معمولی ‌یک تومور اپی تلیال خوش‌خیم مسری است که معمولاً به صورت یک پاپول هیپرکراتوتیک گوشتی رنگ در اندازه‌ی کوچک که چند سانتی‌متر قطر دارد تظاهر می‌کند ولی در بعضی از اوقات قطر آن ممکن است بیشتر از چند سانتی‌متر هم برسد.
درمانهای موضعی مرسوم به هفته‌ها یا ماهها وقت نیاز دارد و اغلب غیر موفق می‌باشد درمانهای تهاجمی تر (به عنوان مثال الکترو کوتر)ممکن است با عوارض و آسیب‌های بافتی و اسکار همراه شود مخصوصاً درمان وارت‌های پلانتار مشکل سازتر می‌باشد. لیزر CO۲ کاربردهای زیادی در درماتولوژی و جراحی‌های درماتولوژیک دارد.
لیزر CO۲ یک روش عالی برای درمان وارت‌های مشکل ساز یا راجعه می‌باشد. در این پژوهش از آن به عنوان یک روش برای درمان زگیل استفاده شد. هدف این تحقیق ارزیابی کفایت درمان لیزری در درمان زگیل درمقایسه با فرمهای مرسوم دیگر درمان بود.
● مواد و روشها:
لیزر با قدرت ۱۵ وات و به سه روش سوپرپالس و پیوسته استفاده شد. طول موج آن nm۶۰۰، ۱۰ و لیزر استفاده شده در طیف مادون قرمز بود. مواد فعال مورد استفاده در این لیزر CO۲ در ترکیب یا نیتروژن و هلیوم بود با نسبت زیر ۸۲%، ۵/۱۳%، ۵/۴% =CO۲-N۲-H۲ که آنها در زیر فشار ۲۰ تا ۸۰ میلیمتر جیوه ضایعات زگیل با لیزر در دانسیته قدرت پایین تا متوسط در سری پالس‌های کوتاه (۱/۰ تا ۵/۰%) ثانیه درمان شدند. بی‌حسی‌های موضعی با استفاده از ۲%Lidocaine انجام شدند.
درمان هر ضایعه تحت بزرگنمایی ۵/۲ابر (agnifying loupes۲/۵Xگرفت (به منظور مشاهده‌ی دقیق وارتهای کوچک اطراف و لبه‌های ضایعات تحت درمان) تا از عود مجدد ضایعه پیشگیری شود.
● یافته‌ها:
پرتوهای لیزری به سرعت زمینه‌ی عمل را استریل می‌کرد و ونروی ایجاد نمی شد و نابراین ادامه‌ی درمان به راحتی قابل انجام بود. همه‌ی ضایعات به خوبی به درمان پاسخ دادند.
بهبود یا تشکیل گرانولاسیون و بافت جوانه‌یی بعد از مل سریعتر از روشهای مرسوم و با درد کمتری برای بیماران همراه بود و مچنین نتایج زیبایی این روش خوب بود و بهبودی بدون اسکار انجام پذیرفت. هیچگونه عودی پس از این درمان مشاهده نشد.
● بحث:
وروکا ولگاریس اغلب در نگشتان و ستان بچه‌ها و وجوانان اغلب بین سنین (۸ تا ۲۰ سالگی) ایجاد می‌شود.
مقاومت به درمان شایع می‌باشد و ود مکرر گزارش شده است. لیزر CO۲ یک روش با دقت بالا و با خونروی کم می‌باشد که هنگام برداشتن بافتها بااستفاده از بستن عروق خونی کوچک عمل می‌کند.
لیزر CO۲ درمان انتخابی برای تخریب موضعی ضایعات نئوپلاستیک اینترااپیتلیال می‌باشد. از لیزر دی اکسید کربن ممکن است برای برداشتن بافتها با یکی از دو روش زیر استفاده شود:
۱) تبخیر ضایعات: تا عمقی که به بستری از بافت سالم و طبیعی برسیم.
۲) استفاده از پرتوهای لیزری به عنوان یک چاقوی برش نوری می‌باشد که روش بهتری است چرا که ضایعات را با یک حاشیه‌ی مناسب برمی‌دارد و عوارض بعد از عمل کم است و نتایج بهبود دراز مدت با آن عالی می‌باشد.
● نتیجه‌گیری:
لیزر تراپی روشی مناسب در درمان تومورهای ناشی از پاپیلوما ویروس یعنی زگیلها می‌باشد. یافته‌های موجود نشان می‌دهد که این روش مزایای متعددی نسبت به فرمهای مرسوم درمان دارد.

دکتر رضا قادری/پوست

منبع : هفته نامه پزشکی امروز

تازه‌ترین خبرها