پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸

اقتصاد جهانی در حال تغییر است

آینده مبهم شغل وکار مردم جهان زیرفشار اتوماسیون

آدم

ساعت 24-تحولات دردنیا به شدت دجریان است. سرزمین ها و کشورها با نظام های سیاسی متفاوت و رهبری های گوناگون به ین می اندیند که جای خود را دراین جهان به شدت لرزان وآینده مبهم آن محکم کنند و از قطار جهانی تحولات دور نمانند. در این شرایط عجیب است که نهادهای پژهشی مثل شورای مطالعات ملی چشم اندازهای خود را از اینده جهان تغییر داده و نگاههایی تیره تر راجانشین خوش بینی های قبلی می کنند.

آنچه درزیر می خوانید بخشی از این گزارش است که مرکز برسی های استراتژیک ریاست جمهوری اقدام به انتشار آن کرده است

اقتصادهای جهان در آینده نزدیک و دور تغییرات چشمگیری خواهند داشت. اقتصادهای ثروتمند تلاش خواهند کرد کاهش های اخیر در رشد اقتصادی را متوقف کرده و الگوهای زندگی را حفظ نمایند، حتی با وجود اینکه جمعیت شاغل کاهش یافته و عواید بهره وری قدرتمند تاریخی رو به افول گذاشته باشد. کشورهای در حال توسعه به دنبال حفظ پیشرفتهای اخیر خود در ریشه کن کردن فقر شدید و جای دادن جمعیت شاغل فزاینده در اقتصادهای خود خواهند بود. هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه تحت فشار برای شناسایی خدمات، بخشها و مشاغل جدید برای جایگزینی شغلهایی که اتوماسیون و تکنولوژیهای دیگر آنها را حذف کرده -و همچنین آموزش کارکنان برای پر کردن این مشاغل- هستند.  فقر شدید در حال کاهش است. اصلاحات اقتصادی در چین و کشورهای دیگر به طور عمده در آسیا، موجب افزایش تاریخی استانداردهای زندگی برای حدود یک میلیارد نفر شده  و سهم افرادی که در فقر شدید (کمتر از 2 دلار در هر روز) زندگی می کردند را از 35 درصد به حدود 12 درصد کاهش داده است.با 2 دلار در روز به سختی میتوان زندگی کرد، اما این میزان می تواند مردم را به گذران زندگی حرکت دهد. استانداردهای بهبودیافته زندگی منجر به تغییر رفتارها می شود ، در حالی که انتظارات و نگرانی ها در مورد آینده را نیز افزایش می دهد. طبقات متوسط غربی تحت فشار قرار دارند. رونق جهانی در تولید کم هزینه -همراه با اتوماسیون ناشی از فشارهای هزینه از جانب افزایش رقابت- باعث ضربه به دستمزدها و اشتغال طبقات متوسط آمریکایی و اروپایی طی دهه های اخیر گشته است. در عین حال این باعث ایجاد فرصتهای جدید برای کشورهای در حال توسعه شده و هزینه های کالاها برای مصرف کنندگان را در سرتاسر جهان به طور چشمگیری کاهش داده است. دستمزدهای ثابت، گرانبارترین نشانه موتور بی رحم برای افزایش کارایی هزینه هستند: بر اساس آمار OECD ،درآمد واقعی خانوارهای متوسط در ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و فرانسه از میانه دهه 1990 تا بحران مالی جهانی سال 2008 سالانه کمتر از یک درصد رشد یافت. دوره پس از بحران، فرجه ای اندک داشت و بهبودهایی در آمریکا در سال 2015 صورت پذیرفت. مکنزی برآورد کردکه در سال 2014 ،درآمد واقعی دو سوم خانوارها در کشورهای توسعه یافته برابر یا کمتر از سطوح درآمدی آنها در سال 2005 بوده است. رشد، ضعیف خواهد بود. طی 5 سال آینده، اقتصاد جهانی برای تداوم رشد با چالش مواجه خواهد بود، زیرا اقتصادهای عمده جهان به کندی در حال بازیابی از بحران 2008 هستند و بدهی بخش عمومی آنها به شدت افزایش مییابد. مضاف بر این، اقتصاد جهانی همچنین با فشارهای سیاسی روبرو خواهد بود که تهدیدی برای تجارت آزاد محسوب میگردند، همانطور که چین تلاش زیادی برای جهت دهی مجدد اقتصاد خود به سمت رشد مبتنی بر مصرف می کند. در نتیجه، اکثر اقتصادهای بزرگ جهان احتما لا -حداقل در کوتاهمدت- عملکردی را تجربه خواهند کرد که از نظر تاریخی پایین تر از استانداردها خواهد بود. رشد ضعیف تهدیدی برای موفقیتهای اخیر در کاهش فقر خواهد بود.

چین و اتحادیه اروپا - دو اقتصاداز سه اقتصاد بزرگ جهان- به تلاش عمده و سخت برای تحکیم و تقویت 1 رشد بلندمدت ادامه خواهند داد. چین بزرگترین وایلدکارت خواهد بود، زیرا تلاش می کند به افزایش استانداردهای زندگی ادامه دهد و در عین حال از اقتصاد دولتی مبتنی بر سرمایه گذاری به سمت اقتصاد مبتنی بر مصرف کننده و خدمات حرکت کند. ضمناً اتحادیه اروپا تلاش می کند که رشد اقتصادی قویتر  را تقویت نماید، در حالی که در مدیریت سطوح بالای بدهی و جداسازی های عمیق سیاسی در آینده  اتحادیه اروپا با چالش مواجه است. بحرانهای مالی، فرسایش طبقه متوسط و افزایش آگاهی عمومی در مورد نابرابریهای درآمدی -همه اینها در کنار ریشههای رکود اقتصادی 2008 -این احساس را در غرب ایجاد کرد که هزینه های آزادسازی تجارت بیشتر از منافع آن است. در نتیجه، اجرای تاریخی و 72 ساله آزادی تجارت جهانی با جهش عمده به عقب مواجه می شود که باعث تحلیل رفتن چشم اندازهای آتی برای آزادسازیهای بیشتر - و افزایش ریسک حمایت گرایی بیشتر- می شود. جهان از نزدیک ایالات متحده و دیگر حامیان سنتی تجارت را برای یافتن نشانه هایی از سنگرسازی مجدد سیاست نظاره خواهد کرد. آزادسازی بیشتر تجارت ممکن است معطوف به موضوعات محدودتر یا مجموعه ای از شرکا شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s