رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 595147

تشویق دولت به تصرف اتاق بازرگانی خیانت است

ساعت 24 – شماری انگشت شمار از اعضای دوره های پیشین اتاق بازرگانی تهران به هردلیل نتوانستند دردو انتخاب دوره های گذشته وامروز رای دیگر اعضای اتاق را به هردلیل از دست دادند و نتوانستند به اتاق تهران بیایند پس از پایان انتخاب دوره حاضر در یک رفتار عجیب اقدام به مخدوش کردن نتایج انتخابات کردند. آنها به جای طرح مجادله و ادعای خویش با هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران راه دادگاه را در پیش گرفتند تا نتایج انتخابات را باطل کنند.

هرویک
html>

این راهها به نتیجه نرسید و با شروع فعالیت مجلس یازدهم شماری از این افراد و برخی نیز در سایر شهرها اقدام به همکاری با شماری از اعضای مجلس یازدهم کردند تا با نوشتن قانون تازه کار اتاق ها را یکسره کنند که هنوز به نتیجه ای نرسیده اند. پس از ان و در ماههای تازه سپری شده همین گروه با دادن اصلاعات نادرست رسانه های دولتی و حکومتی را علیه اتاق بازرگانی کرده و هر از گاه نیز در گفت وگو با رسانه های حکومتی حتی تامرز توصیه برای کودتای دولتی برای تسخیر اتاق ها پیش رفته اند. در حالی که هیات رییسه اتاق ایران با استدلال و رجوع و استناد به قانون و نشان دادن کارنامه اتاق این روند تخریبی را متوقف کرده اند برخی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با پاسخ دادن به این شبهه افکنی ها خواستار عدل و انصاف و رعایت آداب نقد در کار نقد اتاق شده آنچه در ادامه می خوانید نطق پیش از دستور هرویک یاریجانیان ، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در تازه ترین نشست هیات نمایندگان است.

ویژگی‌های طرح خودانتقادی و بیان نکاتی که از دریچه تحلیل و نگاه رو به خود در نشست‌های عمومی از جمله تریبون فاخر اتاق بازرگانی تهران در کلام و گفتار جریان می‌یابد در نفس خود واجد اهمیت و اعتبار است ،اگر ملاحظات بنیادین آن مورد توجه و مداقه قرار گیرد.: روی سخنم به فرمایشات آن همکار محترم در هیات نمایندگان است که با ایراد خطابه هیجانی بر انتخابات دوره نهم و نتایج آن تاخت و با خود تفسیری مکرر به تحلیل رای دادگاهی پرداخت که از قضا و برخلاف فرمایش و برداشت ایشان بر اعتراضات مکرر بازماندگان انتخابات که از فردای روز ناکامی به جای پذیرفتن نتایج و تحلیل دلایل و کوشش جهت بازآفرینی قدرت، فرصت را با توهین و تهمت، افترا و حمله به کیان بخش خصوصی تلف کرده و خود به دست خویش به انهدام درخت کهن بخش خصوصی و اعتبار 138 ساله آن پرداختند. نقاد باید بر موضوع نقد اشراف داشته باشد

سخنان گوینده در باب فقدان یکهزار و چهارصد و خورده‌ای میلیارد تومان از پول اتاق بازرگانی فقط و فقط گویای عدم اشراف اوست که اگر اندکی به توضیحات مکرر رئیس محترم اتاق و کارکنان مالی آن گوش فرا می‌دادند، شاید حداقل از طرح نادرست آن در حضور ارباب رسانه‌ها و 60 عضو هیات نمایندگان اجتناب می‌کردند. با مراجعه به خطابه هیجانی مذکور ملاحظه می‌شود به کل اصل انصاف را ترک گفته‌اند و در تشویش اذهان به جهت ملکوک کردن چهره اتاق‌ها به طور اعم و اتاق تهران به طور خاص به بیراهه رفته و در بی ارتباطی محض، موضوع بودجه غیر قابل قبول ساخت ساختمان اتاق اردبیل را در صحن هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح کردند. دوست همیشه منتقد، شما نه به موضوعات مشرفید و نه در بیان آن منصف، فلذا نهی از منکرتان عین منکر است که به عنوان یک دوست، شما را از ادامه راه نامناسبی که برگزیده‌اید نهی می‌کنم.

ما میراث‌دار بزرگانی هستیم که 138 سال قبل این اتاق را با اصل همراهی با دولت و رعایت استقلال آن از حاکمیت بنا نهادند. اگر امروز سهم ما از انتخاب اعضای اتاق به واسطه گذشته‌ای ملکوک و عملکرد پر نقصان از بین رفته است تشویق دولت به تصرف اتاق و تحریک ایشان به حذف استقلال نهاد نمایندگی بخش ‌خصوصی، چیزی جز خیانت به فعالانی که در تلاش‌اند سیره ایران‌دوستانی چون امین‌الضرب را حفظ کنند نیست. از پروردگار مهربان برای همه ما اشراف به آنچه در کلام می‌گوییم و انصاف در عمل آرزومندم.

تازه‌ترین خبرها