رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 622891

حمایت دولت ازاقتصاد کمونیستی

ساعت 24 - این روزها دولت سیزدهم همه نرزهای عرف وقانون دراداره کشوررا پشت سرگذاشته و می‌خواهد بر همه فعالییت های اقتصادی نظارت متمرکز داشته و سایه خودرا برهربخش از اقتصاد اعم از تولید و تجارت و بانکداری گسترش داده و جارا برای بخش خصوصی تنگ وتنگ تر کند. آخرین حربه بخش خصوصی برای جلوگیری از این کارها تنها سخنرانی است.

محمد مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درهمین باره با بیان اینکه موضوع دولت با اتاق ایران شخص حسین سلاح ورزی نیست، ادامه داد: در واقع موضوع اختلاف ما با مدیرانی است که طرفدار تمرکز اقتصاد در دست افرادی هستند که فهم درستی از اقتصاد ندارند. متاسفانه منابع کشور در دست افرادی است که اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند. او تاکید کرد: بخش خصوصی معتقد است، اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود. اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین می‌برد. مرتضوی افزود: حسین سلاح ورزی، قربانی تقابل این دو طرز فکر است. او نماینده طرز فکری است که به مدیران دولتی یادآوری می‌کند، از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده‌اید، جز نابودی، دستاوردی نداشته‌اید. در واقع چون ما عیان می‌کنیم که چقدر بی‌لیاقت هستید، نمی‌توانید ما را تحمل کنید. او تاکید کرد: افراد حاضر در اتاق ایران، سربازان وفادار حکومت قانونی کشور هستند. همه ما در تولید ثروت و نیازهای کشور و نوکری ملت با هم متحدیم. کسانی که تلاش می‌کنند، حسین سلاح ورزی را کنار بزنند، بدانند اتاق ایران رئیس محور نیست. بلکه ثروت محور و فکر محور است و ما چه با حضور حسین سلاح ورزی و چه بدون حضور او، مخالف نابودی منابع کشور هستیم.

تازه‌ترین خبرها