• چرا پیر می شویم و راز داشتن پوست و بدنی جوان چیست؟

    چرا پیر می شویم و راز داشتن پوست و بدنی جوان چیست؟

    ساعت 24-پیر شدن یک فرایند طبیعی هنگام رشد و تکامل بدن انسان است که اغلب از تغییرات هورمونی به وجود می‌آید. رژیم غذایی (چربی) و سوخت‌وساز بدن تأثیرات مهمی روی پیری دارد.به نظر می‌رسد که نمی‌توان جلوی پیری را گرفت ولی می‌توان روند آن را کند کرد. شاید یکی از بهترین روش‌ها دست‌کاری ژن‌های انسان و تغییر دادن طول عمر سلول‌های بنیادی باشد ولی هنوز پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s